Investeer in Doel 5 is het pas verschenen boek van de 11 maartbeweging. 

In 2025 sluiten alle Belgische kerncentrales. ‘Gedaan met het spookbeeld van een Fukushima aan de Schelde’, zeggen voorstanders tevreden. ‘Dom, want in 2030
wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen en kernenergie is CO2-arm’, foeteren tegenstanders. En dan zijn er de werknemers van Doel.  Zij willen hun job behouden. Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden. Uitgangspunt is een duurzame toekomst voor Doel. Mét investeringen in een energieproductie en -opslag van de toekomst. Want ja, het roer van het klimaatbeleid moet sneller om. Een voorbeeld uit Californië
maakt duidelijk: je kan een kernenergiesite ombouwen naar hernieuwbare energiebronnen.

Je kan de 11 maartbeweging steunen door het boek rechtstreeks bij hen te bestellen. 

Bestel Investeer in Doel 5 (15€ + verzending) 

NVDR: GP Antwerpen heeft samen met de 11 maartbeweging verschillende activiteiten  (anti-nucleaire betogingen, debat) georganiseerd.  

Fichiers