WAT ALS ? WHAT IF ? ET SI?

Julie Decaux • 11 Mai 2020

SAMENVATTING VAN DE ANTWOORDEN OP DE BEVRAGING « WHAT IF ? ET SI? WAT ALS?

 

 • Doel van de samenvatting

Is deze crisisperiode niet dé gelegenheid om de inwoners van Brussel te vragen wat ze verlangen? Willen we terugkeren naar “Business as usual” of ontspruiten de ideeën van verandering in onze hoofden tijdens deze lockdown?

Burgers hebben slechts weinig kans om zich te laten horen. Via deze bevraging wou de lokale groep Greenpeace Brussel een luisterend oor aanbieden aan de inwoners, hun ideeën en hun gevoelens over onze samenleving en zijn evolutie.

 

Deze samenvatting pretendeert niet om de gevoelens van alle Brusselaars te omvatten, maar vat beknopt de boodschappen samen van de 125 mensen die de tijd namen om deel te nemen.

 

 • Vraag 1 – Hoe voelt u zich gedurende de lockdown?

De antwoorden op deze eerste vraag zijn zeer divers, maar de grote meerderheid van de mensen zeggen zich goed te voelen.

 

Op persoonlijk vlak is het voor velen de gelegenheid om tijd te hebben om voor zichzelf te zorgen en hun familie, en om dingen te doen waarvoor er normaal gezien geen tijd voor wordt genomen. Het plezier om dichter bijeen te groeien en het genieten van de natuur wordt vaak genoemd. Sommige inwoners lijden echter van de eenzaamheid, claustrofobie, gebrek aan sociale relaties en teveel werk dat soms moeilijk te beheren is in combinatie met de zorg voor de kinderen.

 

In het algemeen roepen veel mensen de positieve impact van de systeemstop op voor de planeet; de natuur herneemt zijn plaats wat erg geapprecieerd is.

Anderen bekritiseren de politieke beslissingen, vrezen manipulatie, een economische crisis na COVID, een beperking van vrijheden en een agressieve hervatting van de industriële machine.

 

Deze lockdown stelt velen in staat hun prioriteiten te herzien, het systeem de herdenken, tijd voor zichzelf te nemen en te luisteren naar de stilte.

 

 • Vraag 2 -  Welke verandering wenst u na de lockdown en wat voelt u hieromtrent?

Zij die deze vraag beantwoorden geven aan gemerkt te zijn door de veranderingen op persoonlijk vlak tijdens deze periode van lockdown. Sommige veranderingen worden positief opgevat, en ze wensen deze zien verdergaan na het einde van deze gezondheidscrisis:

 • Mobiliteit: deze periode is gemerkt door een significante vermindering van het gebruik van auto’s, en een vermindering van het vliegverkeer. De deelnemers wensen dat dit wordt verdergezet en wordt begeleid door een hoger gebruik van openbaar vervoer.
   
 •  Consumptie: ze onderlijnen de daling van de consumptie die toestaat om terug te keren naar het essentiële, en ze zeggen zich te wenden naar een lokale consumptie en een pesticidevrije voeding.
   
 • Werk: het teletravail wordt ervaren als een opportuniteit, zelfs al is het soms moeilijk om dit met een familieleven te combineren.

 

De belangrijkste veranderingen verwacht na de lockdown zijn in het algemeen:

 • Sociaal: meer sociale rechtvaardigheid, een betere verdeling van de rijkdom, meer solidariteit, wederzijdse steun en uitwisseling, en een heropwaardering van sociale beroepen.
   
 • Economisch: de verplaatsing van bedrijven en de productie, het einde van het kapitalisme en de vermindering van consumptie (terugkeer naar het essentiële).
   
 • Politiek: de burger weer centraal stellen in de politieke besluitvorming, de politieke wereld wakker schudden voor de klimaatnood, de overheidshulp na afloop van de crisis alleen nog maar verdelen aan duurzame bedrijven.
   
 • Milieu: het centraal stellen van ecologische belangen in de politieke besluitvorming, betere bescherming en respect voor de natuur, bewustwording van de voordelen van deze "pauze" voor de planeet, de ontwikkeling van de biologische landbouw.

 

 • Vraag 3 - Hoe wilt u Brussel zien na insluiting en hoe zou u de stad opnieuw uitvinden?

Veel van de ideeën die uit de vorige vraag naar voren zijn gekomen, zijn hierin naar voren gebracht. De belangrijkste verwachtingen van de Brusselaars ten aanzien van hun stad zijn de volgende:

 • Mobiliteit: minder auto's en vliegtuigen, meer aangepaste infrastructuur voor fietsers en voor zachte mobiliteit, bescherming van zwakke gebruikers, meer betrouwbaar, toegankelijk en gratis openbaar vervoer.
   
 • Voedsel: meer participatieve moestuinen en stedelijke boerderijen, de creatie van een voedselgordel rond Brussel.
   
 • Werk: meer telewerken om verplaatsing en dus de vervuiling te beperken.
   
 • Sociaal: meer hulp voor mensen in moeilijkheden (ouderen, vluchtelingen, daklozen, ...).
   
 • Economie: meer donaties en uitwisselingen, de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt, meer repair cafés.
   
 • Politiek: een meer directe en lokale democratie, een burgeroverleg.
   
 • Verstedelijking: meer groen en meer ruimte voor fietsers.

 

 • Besluit

In deze specifieke en ongekende periode in de geschiedenis van de mensheid zijn van jullie talrijk om terug te keren naar het essentiële, de natuur te herontdekken en ons maatschappelijke systeem te herdenken. Sommigen van jullie zijn echter ook alleen of overweldigd door werk.

 

Door middel van deze vragenlijst heeft u ons verteld over uw verwachtingen, en voor velen onder jullie gaat het om politieke beslissingen waarbij de mens en de natuur centraal staan.

 

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw tijd. Het is hartverwarmend om jullie antwoorden te lezen.

In afwachting van de betere wereld waarvan we dromen, zullen we regelmatig uw inspirerende citaten delen en kleine ecologische tips geven.

 

Bedankt en op naar de verandering,  

Het team van Greenpeace Brussel.