(FR si dessous)

Greenpeace: “Wolkbreuken én droogte zijn onze klimaatcrisis”

Gisteren viel op sommige plaatsen in ons land de regen met bakken uit de lucht, maar dat verandert niets aan het uitzonderlijke neerslagtekort, zeggen experts. “Sinds 1 april is er meer water verdampt dan er uit de hemel gevallen is”, verklaart waterkundige Patrick Willems in De Standaard.

We kampen met extreme droogte, en de zomer moet nog beginnen. Krijgen we na de coronacrisis een nog grotere watercrisis te verduren? Feit is: met de klimaatopwarming zien we in België langere droge periodes afgewisseld met zeer intense regenval (zoals gisteren), waarbij veel te weinig water effectief in de bodem kan doordringen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.

“Daarom hebben we dringend minder beton en meer natuur nodig. En meer moerassige gebieden, want dat zijn onze strategische voorraden in deze crisis. Regenwater moet weer in de bodem kunnen dringen en onze akkers moeten sponzen worden. Maar tegelijk moeten we ook de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakken: de klimaatcrisis. Zoniet riskeren we jaar na jaar hogere temperaturen en langere periodes van droogte”, besluit Joeri Thijs. 

De huidige droogte is trouwens geen Belgisch fenomeen. Volgens een nieuw rapport van de European Drought Observatory (EDO) worden Centraal- en Noordwest-Europese landen uitzonderlijk zwaar getroffen, met name België, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Het is het derde jaar op rij dat er zich zo’n onverwacht droge situatie voordoet  in Europa.

Greenpeace vraagt dat onze overheden en parlementen de klimaatnoodtoestand uitroepen, naar analogie met het Europese parlement (1). Dat kan voor onze beleidsmakers het juiste kader scheppen voor ingrijpende maatregelen op lange termijn.

Gisteren was ook Werelddag voor de strijd tegen Verwoestijning en Droogte, tot voor kort een ver-van-ons-bedshow. Vandaag is Vlaanderen even droog als Zuid-Spanje, beleven we het droogste voorjaar uit onze geschiedenis en begint de verwoestijning van Vlaanderen al op de Kalmthoutse Heide.   

The Combined Drought Indicator (CDI) for the third dekad of May 2020. Source: European Drought Observatory

Voetnoot:

  1. Resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)

Greenpeace : « Les nuages et la sécheresse sont la signature de notre crise climatique »