Maimouna Doumbouya
Maimouna Doumbouya Mobilisation team

[NL]
👏 Overwinning! Sommigen van jullie herinneren zich misschien de petitie van vorig jaar (https://www.11m.be/petitions/maak-onze-natuur-niet-monddood)? We hebben goed nieuws :

Het Grondwettelijk hof vernietigde zopas twee voorwaarden die het moeilijk maakten voor burgers om gerechtelijk op te komen voor natuur en milieu in hun buurt!

🌱 De natuur kan niet voor zichzelf opkomen, dus moeten wij dit doen! Deze overwinning was cruciaal voor elke burger die opkomt voor het maatschappelijk belang, de natuur en het milieu.

Dank aan Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Wereldnatuurfonds België, Grootouders voor het Klimaat, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Klimaatzaak, Limburgse Milieukoepel, Milieufront Omer Wattez, BOS+, Ineos Will Fall, XR and Dryade vzw.
____________________
[FR]
👏 Victoire ! Certain.e.s d'entre vous se souvient peut-être de la petition lancée l'année passé (https://www.11m.be/petitions/maak-onze-natuur-niet-monddood) ? Nous avons une bonne nouvelle :

La Cour constitutionnelle vient d'annuler deux conditions qui empêchaient les citoyens de défendre légalement la nature et l'environnement dans leur quartier !

🌱 La nature ne peut pas se défendre toute seule, c'est à nous de le faire ! Cette victoire était cruciale pour tout citoyen qui défend l'intérêt social, la nature et l'environnement.

Meer info / Plus d'info: https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuur-en-milieubewegingen-halen-slag-…