Wereldwijd is er een beweging ontstaan die deze investeringen en beleggingen in fossiele brandstoffen wil stoppen. Gezien de dringendheid van de klimaatcrisis, is verder winst maken met investeringen in fossiele energie niet te verantwoorden. Ook de stad Leuven heeft zich voorgenomen om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, maar tot op heden is er helaas niet veel vooruitgang.

Greenpeace Leuven wil de dialoog aangaan met de stad Leuven om samen werk te maken van een fossielvrije toekomst. Helaas is er sinds het laatste gesprek, ondertussen bijna een jaar geleden, geen betekenisvol antwoord meer geweest op de oproep van Greenpeace om transparant te communiceren over de activa van de stad.

Zolang de stad Leuven hier geen klare wijn over schenkt is het onmogelijk om in te schatten hoe vervuilend hun portefeuille al dan niet is. De Leuvense belastingbetaler heeft geen idee of zijn belastinggeld belegd wordt in fossiele brandstoffen. Het is - door gebrek aan transparantie - gokken met het klimaat en de toekomst als inzet.

 

Wil jij hier mee verandering in helpen brengen?

Meld je aan in de Greenwire-groep van Greenpeace Leuven en je kan meteen deelnemen aan onze campagnes!