Antwerps klimaatplan is stap vooruit maar industrie blijft blinde vlek

Tom Ladrille Mobilisation team • 2 December 2020

Antwerps klimaatplan is stap vooruit maar industrie blijft blinde vlek

 
 

 

Mathieu Soete, verantwoordelijke Klimaat & Energie bij Greenpeace Belgium, reageert op het Klimaatplan 2030 van het Antwerps stadsbestuur dat vandaag werd voorgesteld:

“De verhoging van de Antwerpse klimaatambitie naar 50-55% minder uitstoot tegen 2030 is bemoedigend, het stadsbestuur erkent hiermee dat de klimaatstrijd op alle niveaus gevoerd moet worden en dat we een stuk sneller richting klimaatneutraliteit moeten gaan. Het bevestigt ook de positieve rol die steden kunnen spelen door op te treden als wegbereider voor meer ambitie en oplossingen op maat van mensen.

Het plan schiet echter nog ernstig tekort op verschillende punten. Klimaatwetenschappers vragen immers tegen 2030 op minstens 65% uitstootreductie te mikken om het Klimaatakkoord van Parijs te respecteren. Met name op vlak van mobiliteit is de ambitie ondermaats: andere Europese grootsteden streven bijvoorbeeld een fors hoger aandeel verplaatsingen zonder auto na. Het blijft ook een raadsel hoe de Oosterweel-werken compatibel zullen zijn met de klimaatdoelen, en een visie en duidelijke streefdatum ontbreekt om fossiele voertuigen volledig uit de stad te weren.”

Industrie moet mee in bad

Mathieu Soete: “De enorme uitstoot van de Antwerpse haven ontspringt in dit plan opnieuw de dans. Sterker nog, hetzelfde stadsbestuur staat nog steeds vierkant achter de bouw van nieuwe plastiekfabrieken die die uitstoot eerder zullen doen toenemen. Als het de partijen in de Antwerpse meerderheid menens is om de uitstoot drastisch te verlagen, dan moeten ze de dialoog aangaan met de bedrijven in de haven en ook hen aan boord nemen. Het feit dat de industriële uitstoot in Vlaanderen al jaren niet meer daalt, toont duidelijk de grenzen van de huidige aanpak aan. Om een industriële transitie op gang te trekken zal meer nodig zijn dan vrijblijvende – maar wel zwaar gesubsidieerde – pilootprojecten rond waterstof of koolstofopvang. Niet alleen de Vlaamse regering maar ook de Stad Antwerpen heeft hier zeker een rol in te spelen.

We hopen dan ook dat de partijen die vandaag dit klimaatplan voorstellen, zich ook maximaal zullen inspannen voor echte klimaatambitie op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Met de Europese top voor de deur krijgen ze daarvoor een uitgelezen kans.”