'Faciliteren en gedragen beslissingen nemen' training

'Faciliteren en gedragen beslissingen nemen' training

Elk burgercollectief, elke lokale Greenpeace-groep of andere activistische groep, neemt op zijn manier beslissingen en heeft zijn eigen wijze van vergaderen. Soms zijn deze effectief en aangenaam, soms niet zo. Deze opleiding heeft als doel leden van verschillende groepen de middelen te geven om hun collectieve werking beter, efficiënter en eerlijker te maken, zodat ze hun doelstellingen beter kunnen bereiken. De training is bedoeld voor startende groepen en voor groepen die al langer bestaan. Het programma:

  • 10u - 13u : Initiatie basisvergaderingstechnieken: hoe een aangename en veilige omgeving creëren voor iedereen, hoe voor een eerlijke verdeling van de spreektijd zorgen, hoe de doelstellingen van de vergadering bereiken (je een actie voorstellen, een project operationaliseren, landen, een oplossing vinden voor een probleem, creatieve ideeën genereren...).

    Technieken (indicatieve lijst): de tijd, het werkingskader, methoden om het woord te verdelen, de deelnemingsdiamant, ik in plaats van jij...

     

  • 14 - 17 u: Een methode van besluitvorming: beheer met consensus

    Toestemmingsbeheer is een gekaderde en efficiënte methode om tot een goede beslissing te komen, d.w.z. een beslissing waartegen niemand bezwaar heeft.

 

Gecoörganiseerd door Act for Climate JusticeCollectiv-a en Greenpeace

Een dag training //Gratis opleiding
Lunch: “Auberge Espagnole”, iedereen brengt iets mee om te delen of om mee te klinken! Er staat een keuken tot onze beschikking.