Data gebruik

(En Français ci-dessous) 

 

(Nederlands)

Welkom!

Greenpeace België heeft het sociaal netwerk Greenwire opgericht om de ontmoeting tussen degenen die concrete acties willen ondernemen mogelijk te maken en toe te laten zich te organiseren. Deze online omgeving is er voor iedereen die begaan is met de bedreigingen voor het leefmilieu en tot actie wilt overgaan. Dit is dus niet enkel een sociaal netwerk voor Greenpeace-militanten.

Dit document omschrijft de voorwaarden voor het gebruik van de middelen en gaat in op de verzameling, de beveiligde bewaring en het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker alsook het gebruik van cookies.

Inhoudstafel:

 1. Inleiding: de missie van Greenpeace
 2. Hoofdstuk 1: Algemene Gebruiksvoorwaarden van Greenwire
  1. De mogelijkheden van Greenwire
  2. De rollen en rechten van de Greenwire-gebruikers
  3. De wederkerige verbintenis tussen Greenpeace België en de Greenwire-gebruikers
   1. Art 1 - Inwerkingstreding en beëindiging van het gerbuikerscontract
   2. Art 2 - Omgangsregels op het Greenwire-platform
   3. Art 3 - Tips, informatie en vorming
   4. Art 4 - Controle op en beheer van de inhoud
   5. Art 5 - Gebruik van de naam en het logo van Greenpeace
   6. Art 6 - Gebruik van de inhoud die op Greenwire wordt gepubliceerd
   7. Art 7 – Onkosten
    1. Art 7.1 - Vergoeding van onkosten
   8. Art 8 - Risicodekking
   9. Art 9 - Aansprakelijkheid
   10. Art 10 - Aanpassingen van de Gebruikersvoorwaarden
   11. Art 11 - Relevante wetgeving
 3. Hoofdstuk 2 : Privacybeleid en gegevensbescherming
  1. De aard van de verzamelde gebruikersgegevens op Greenwire
  2. Privacybeleid op Greenwire
  3. Charter omtrent het beheer van de inhoud op Greenwire
  4. Omgang met gegevens die worden verzameld op Greenwire
  5. Gebruiksvoorwaarden voor afbeeldingen en teksten
  6. Webhosting
  7. Cookies
   1. Art 1 - Gebruik van tijdelijke en permanente cookies
   2. Art 2 - Vermijden van cookie
  8. Beveiliging en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie (to confirm or update) 
  9. Klokkenluiders
  10. Andere informatie en contact 

Data privacy :

 1. Inleiding : De missie van Greenpeace

Greenpeace is een internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties die volgens de principes van geweldloosheid met als doel de bescherming van de leefomgeving, biodiversiteit en de bevordering van vrede. Het doet beroep op de inzet van betrokken burgers om te bouwen aan een duurzame en eerlijke wereld.

 

Greenpeace is aanwezig in 55 landen, op alle continenten met 28 regionale en nationale zetels en in alle oceanen met haar drie schepen. Greenpeace telt meer dan drie miljoen leden en 36000 vrijwilligers over de hele wereld.

 

Wij willen leven in een vreedzame wereld die respect opbrengt voor het leefmilieu en alle vormen van leven. We plaatsen de macht en kracht van de burger in het centrum van onze campagnes door weerklank te geven aan al de visie, hoop en overtuiging deelt dat een betere wereld mogelijk is.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan bijdragen, en dat we samen, met onze bondgenoten, verandering kunnen brengen in een systeem dat te vaak op onderdrukking, ongelijkheden en de hebzucht van enkelen gestoeld is. We willen werken aan de oorzaken van de aanslagen op het leefmilieu, ongelijkheden en conflicten.

 

De campagnes van Greenpeace België hanteren volgende hoofddoelstellingen:

 

 • Werk maken van de energie-omwenteling (uitstap uit fossiele en nucleaire energie en verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie) om een antwoord te bieden aan de grootste uitdaging: de klimaatverandering

 • Bescherming van de oceanen tegen overbevissing en de ontwikkeling van een internationaal netwerk van mariene reservaten

 • Bewaren van de rijke biodiversiteit in de oerbossen, strijden tegen ontbossing en bescherming van oorspronkelijke gemeenschappen

 • Promoten van een ecologische landbouw en werken aan het einde van het gebruik van pesticiden, GMO’s en toxische producten die de biodiversiteit en bevolking schade toebrengen

 

Greenpeace strijdt sinds haar oprichting voor nucleaire ontwapening en vandaag ook voor de bescherming van de rechten van slachtoffers van conflicten en klimatologische ontregeling.

 

De kracht van burger-mobilisatie is het voornaamste middel van onze werking. Daarom stelt Greenpeace het sociaal netwerk Greenwire ter beschikking om alle vormen van mobilisatie voor de bescherming van het leefmilieu en bevordering van de vrede aan te moedigen, ook voor initiatieven die niet van Greenpeace uitgaan.

 

 1. Hoofdstuk 1: Algemene Gebruiksvoorwaarden van Greenwire

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Greenwire, en de functies waartoe u toegang heeft.

 

2.1 De mogelijkheden van Greenwire

Onze missie is om het voor iedereen mogelijk te maken om concrete actie te ondernemen aangaande bescherming van het leefmilieu en de bevordering van de vrede. Om deze missie te ondersteunen bieden we met Greenwire volgende mogelijkheden aan:

 • Toegang tot een breed aanbod van inhoud:

Greenwire is samengesteld uit verschillende groepen. De gebruiker kan zich inschrijven in deze groepen en zo volgen wat er zich afspeeld in dat domein. Deze groepen kunnen thematisch (zoals ‘Climate and social Justice’) afgebakend zijn, maar ook geografisch (zoals lokale groepen van een stad of regio)

 • Zelf bijdragen aan het inhoudelijk aanbod:

Er bestaan verschillende mogelijkheden om van zich te laten horen op Greenwire en om in gesprek te gaan met anderen over wat de gebruiker interesseert. Het is mogelijk om een publicatie te delen in één of meerdere groepen, net zoals het mogelijk is om foto’s, video, allerlei documentatie, evenementen, posts te delen op de profielpagina van een gebruiker of in een groep. Het is ook mogelijk een persoonlijk of openbaar bericht te sturen naar één of meerdere gebruikers. Gebruikers kunnen ook allerlei inhoud toevoegen aan hun profielpagina.

 • Ondersteuning voor het contact tussen vrijwilligers, sympathisanten, activisten en anderen die zich inzetten voor het leefmilieu en vrede

Greenwire helpt de gebruikers om in contact te komen met anderen of reeds bestaande groepen. We gebruiken daarvoor de gegevens waarover we beschikken om de gebruiker toe te laten zoeken met filters zoals locatie, om toe te laten anderen te vinden waarmee men concrete actie kan ondernemen. Er wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens die de gebruiker geeft om suggesties te maken voor groepen en evenementen die kunnen aansluiten bij de interesses van de gebruiker.

 

Om toegang te hebben tot Greenwire is het aanmaken van een persoonlijke account noodzakelijk.

2.2 De rollen en rechten van de Greenwire-gebruikers

Er bestaan vier soorten rollen voor gebruikers op het Greenwire-platform:

 • Anonieme Gebruiker (AG) : Beschikt niet over een account

 • Verbonden Gebruiken (VG) : Beschikt over een persoonlijke account en is verbonden met het platform

 • Beheerder van een Groep (BG) : Heeft een groep opgericht of werd als beheerder van een groep aangeduid

 • Organistor van een Evenement (OE) : Heeft een evenement aangemaakt of is aangeduid als mede-organisator van een evenement

Daarnaast bestaan er ook rollen van beheerders van het platform.

 

Dit is hoe rolverdeling van belang is voor de mogelijkheden van de gebruikers op het platform:

De inhoud van een groep is zichtbaar voor alle leden van de groep.

Voor de gebruikers die geen leden zijn van de groep:

 • Een AG kan enkel openbare inhoud zien die buiten een groep of in een openbare groep werd gedeeld

 • Een VG kan enkele openbare inhoud zien die buiten een groep of in een openbare of gemeenschappelijke groep werd gedeeld

 • Enkel leden van een groep hebben toegang tot de inhoud die in een groep werd gedeeld waarvan de deler de zichtbaarheid heeft beperkt tot leden van de groep, of inhoud die in een openbare of gemeenschappelijke groep werd gedeeld waarvan de deler besloten heeft de zichtbaarheid te beperken tot de leden van de groep

 • De BG heeft toegang tot alle inhoud van de groep waarvan die beheerder is

 • De beheerders van het platform hebben toegang tot alle inhoud in alle groepen

 • Enkel in een openbare groep heeft een AG toegang tot  het onderdeel ‘Over’ en tot de lijst van de leden. Een VG heeft altijd toegang tot deze informatie, ongeacht het type groep.

 • Een AG kan zich niet inschrijven in een groep. Een VG kan zich inschrijven in groepen met een open inschrijving, maar moet zich laten toevoegen door een BG van een groep waarvan de inschrijving op uitnodiging is. Een BG kan iedere andere gebruiker toevoegen aan de groep die deze beheert. Iedere gebruiker kan altijd een groep verlaten.

 

Dit zijn de mogelijkheden tot interactie tussen gebruikers voor VG (maar niet voor AG):

 • Reageren op een publicatie, bericht of evenement

 • Aangeven dat men een publicatie, bericht of evenement leuk vindt

 • Een publicatie of evenement volgen

 • Andere gebruikers terugvinden met een zoekopdracht met filters (zoals locatie, expertise, interesse)

 • Een openbaar bericht achterlaten op de openbare profielpagina van een andere gebruiker

 • Een privé-bericht sturen naar een andere gebruiker (die door het platform op de hoogte kan worden gebracht per mail)

Een VG die inhoud publiceert beschikt over de beheerdersfunctionaliteit voor deze inhoud, zijnde:

 • Openen, sluiten of verbergen van de commentaar-sectie bij deze publicatie of dit evenement

 • De status “Gepubliceerd” of “Ongepubliceerd” toewijzen aan de inhoud (zonder de inhoud te moeten verwijderen)

 • Aanpassen of verwijderen van de inhoud

Zowel AG als VG kunnen zich inschrijven voor evenementen waar ze toegang toe hebben, maar enkel de VG kunnen de lijst van ingeschreven gebruikers zien.

Bijkomende functionaliteit voor OE:

 • Andere gebruikers inschrijven voor het evenement

 • Andere gebruikers uitschrijven voor het evenement

 • De rol van OE geven aan andere gebruikers

 • Een privé-bericht sturen naar één of meerdere gebruikers die ingeschreven zijn voor het evenement

Al de VG kunnen een nieuwe groep aanmaken en worden dan vanzelf de BG van deze groep. AG kunnen geen nieuwe groep aanmaken.

Dit zijn de bijkomende functies voor een BG:

 • De instellingen van de groep aanpassen

 • Andere gebruikers aanduiden als BG voor de groep

 • Een gebruiker uitschrijven uit de groep

 • Een privé-bericht sturen naar één of meerdere gebruikers die ingeschreven zijn in de groep

Iedere VG kan zijn eigen profiel beheren:

 • Persoonlijke informatie aanpassen

 • Gebruikersnaam en wachtwoord aanpassen

 • De privacyinstellingen van het profiel aanpassen

 • De instellingen voor de e-mailnotificaties aanpassen

 • De lokale instellingen aanpassen

 

2.3 De wederkerige verbintenis tussen Greenpeace België en de Greenwire-gebruikers

Greenpeace België heeft de verantwoordelijkheid om, bij tussenkomst ter ondersteuning van Greenwire gebruikers, professioneel en geïnformeerd te adviseren. Bij evenementen die door Greenpeace België zijn georganiseerd neemt Greenpeace België de nodige maatregelen om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

 

Greenpeace België verbindt zich ertoe de gegevens van de gebruikers niet te gebruiken voor andere doelen dan degene die overeengekomen zijn.

 

De Greenwire-gebruikers zijn eraan gebonden de toepasbare regels na te leven en zich te onthouden van gedrag dat in zou kunnen gaan tegen een goede werking van het platform. Het is niet toegelaten vertrouwelijke informatie te verspreiden die schade kan toebrengen aan andere gebruikers, aan Greenpeace België, aan Greenpeace in het algemeen, aan bondgenoten of aan de beweging voor de bescherming van het leefmilieu en bevordering van vrede, indien deze informatie bestemd is voor intern gebruik door de gebruikers (bijvoorbeeld inhoud die in een besloten groep werd gedeeld).

 

Art 1 - Inwerkingstreding en beëindiging van het gebruikerscontract

Door het vakje bij “Ik ben akkoord met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de Gegevensbescherming van Greenwire” aan te vinken geeft de gebruiker aan te accepteren deel uit te maken van de leden van het Greenwire-platform. Dit akkoord wordt verbroken als een van de partijen dit schriftelijk aangeeft aan de andere partij, of wanneer de gebruiken zijn Greenwire-profiel verwijderd.

Greenpeace België kan éénzijdig dit akkoord verbreken in het geval er een ernstige of herhaaldelijke inbreuk tegen de omgangsregels van het gebruikersakkoord of het Charter omtrent het beheer van de inhoud op Greenwire (zie deel 3 van Hoofdstuk 2 : Privacybeleid en gegevensbescherming). Greenpeace België kan dit akkoord ook verbreken als de laatste verbinding van de gebruiker met het platform meer dan 6 maanden geleden is. In dit geval zal Greenpeace België de gebruiker hier minstens éénmaal en dit minstens een maand vooraf van op de hoogte brengen vooraleer het profiel te deactiveren of verwijderen teneinde de gebruiker de mogelijkheid te geven de medewerking aan het forum te hernemen.

Art 2 - Omgangsregels op het Greenwire-platform

Respecteer de andere gebruikers. Bij discussies onder leden van het Greenwire-platform, zijn publicaties of commentaren die tegen de wet ingaan verboden. Dit betreft in het bijzonder en daarenboven:

 • Discriminerende opmerkingen of aanzetten tot rassenhaat

 • De ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid, oproepen tot geweld of moord

 • Beledigende opmerkingen (beledigingen, onbeschofte, agressieve, oneerbiedige opmerkingen...)

 • Intimidatie, bedreiging, geweld of aanzetten tot geweld

 • Openbaarmaking van persoonlijke informatie of kopieën van privé-berichten zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen.

 • Elk bericht dat obsceen, pornografisch of intimiderend is.

 • Elk bericht dat voor reclame- of commerciële doeleinden wordt gepubliceerd

Vermijd off-topic (naast de kwestie) commentaren; start eventueel een nieuwe discussie. Het is belangrijk om de beslissing van andere Greenwire-leden te respecteren om groepen of evenementen op te richten of er deel van uit te maken als ze samen willen werken om in actie te schieten voor een gemeenschappelijk doel. Als u vaststelt dat uw voorstellen geen interesse wekken in een van de groepen waar u zich bij hebt aangesloten, is het beter om voor dat doel nieuwe groepen of evenementen creëren, in plaats van bestaande groepen of evenementen te proberen iets op te leggen.

Respecteer het auteursrecht. Alle teksten, afbeeldingen en video's op het internet vallen onder het auteursrecht. Voor elk gebruik van een werk of een deel van een werk is de toestemming van de auteur vereist, anders bestaat het risico dat men wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De vermelding van de eigenaar van een foto is verplicht.

Verspreid geen commerciële reclame. Uw Greenwire-account mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor het op grote schaal verspreiden van reclame voor een product of dienst. 

Wees open en eerlijk. Greenpeace België is transparant en verantwoordelijk en verwacht hetzelfde gedrag van de Greenwire-gebruikers. Als u door een bedrijf, bedrijfsorganisatie, overheid of politieke partij wordt betaald om deel te nemen aan het Greenwire-platform (online of op evenementen) of als u een ander belangenconflict heeft, moet u dat belangenconflict expliciet vermelden op uw profiel en in elke discussie waaraan u deelneemt.

Verspreid geen virussen of schadelijke software die de goede werking of de veiligheid van de computers van de gebruikers of de aan Greenpeace België verbonden webstek in gevaar kan brengen.

Greenpeace Belgium behoudt zich het recht voor om commentaren te verwijderen of te sluiten, of om op een andere manier tussen te komen in de inhoud die online door Greenwire-leden wordt gepubliceerd, indien dit ongepast wordt geacht, bijvoorbeeld in het geval van een volledige of gedeeltelijke schending van de hierboven beschreven gedragscode of van het Charter omtrent het beheer van de inhoud op Greenwire (deel 3 van hoofdstuk 2 over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid).

Greenpeace Belgium behoudt zich ook het recht voor om dit contract te beëindigen voor Greenwire-leden die de gedragscode niet respecteren, evenals het uitdrukkelijke recht om hun profiel zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen van de site.

 

Art 3 - Tips, informatie en vorming

Als lid van Greenwire heeft u het recht om advies in te winnen bij Greenpeace Belgium en andere Greenwire-leden. Als u besluit deel te nemen aan een activiteit, is het uw recht om alle informatie te ontvangen die nodig is voor de uitvoering van uw missie of opdracht, waarbij het de verantwoordelijkheid is van de organisator om u te informeren. Indien u de organisator van een evenement of de beheerder van een groep bent, verbindt u zich ertoe de nodige informatie en advies te verstrekken aan de leden die eraan deelnemen. Wanneer u aan een activiteit of campagne deelneemt, gaat u ermee akkoord de verstrekte informatie te lezen en te begrijpen, de deadlines en verplichtingen na te leven en de informatie indien nodig vertrouwelijk te houden om de activiteit tot een goed einde te brengen.

Uiteindelijk zal Greenwire ook een vormingsplek worden om milieuactivisten te ondersteunen in hun acties. Het delen van onze grondige expertise en de lessen die we uit onze lange ervaring in het activisme hebben getrokken, is voor ons een manier om de uitrol van een ecologische en pacifistische tegenmacht in heel België aan te moedigen.

Art 4 - Controle op en beheer van de inhoud

Greenpeace België verbindt zich ertoe de aard en het doel van de inhoud die op het Greenwire-platform wordt gepubliceerd te controleren om de naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van ons Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid (hoofdstuk 2), te verzekeren. Zodra wij op de hoogte zijn of worden gesteld van het bestaan van inhoud die in strijd is met de wet of deze regels, verbinden wij ons ertoe om snel te handelen om deze inhoud te verwijderen of om het voor andere Greenwire-gebruikers onmogelijk te maken om er toegang toe te krijgen.

Art 5 - Gebruik van de naam en het logo van Greenpeace

De naam en het logo van Greenpeace zijn beschermde handelsmerken en mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Greenpeace België.

In het kader van de organisatie van activiteiten die uitdrukkelijk door Greenpeace België zijn goedgekeurd en met de uitdrukkelijke instemming van Greenpeace België kan een woordvoerder worden aangesteld om namens Greenpeace te spreken, op voorwaarde dat hij of zij zich als vrijwilliger voor de vereniging presenteert en dat hij of zij eerst de publieke standpunten van Greenpeace over het (de) besproken onderwerp(en) heeft nagegaan.

Voor elke officiële plaatselijke Greenpeace-groep wordt een specifiek Greenpeace-logo gebruikt. Activisten van lokale groepen zijn vrij om dit te gebruiken voor elke communicatie die betrekking heeft op de activiteiten van de lokale groep (op folders, posters, webpagina's, enz.). In bepaalde gevallen moet voor het gebruik van het Greenpeace-logo van de lokale groep de voorafgaande toestemming van de afdeling Mobilisatie en Actie van Greenpeace België worden gevraagd, bijvoorbeeld voor het versturen van een persbericht, het ondertekenen van een tekst, een protocol of een andere openbare stellingname die door de lokale groep alleen of samen met andere organisaties wordt genomen, of in geval van twijfel over het recht om het in een bepaalde context te gebruiken. Buiten de lokale groepen is het een activist niet toegestaan om namens Greenpeace te spreken of het Greenpeace-logo te gebruiken, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Greenpeace België. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de nodige toestemmingen beschikt en dat u geen inbreuk maakt op de wettelijke merkrechten bij het gebruik van het Greenpeace-logo en andere Greenpeace-afbeeldingen. Vraag bij twijfel advies aan een van de leden van het Mobilisatie - Greenwire team.

Art 6 - Gebruik van de inhoud die op Greenwire wordt gepubliceerd

Wanneer de inhoud en documenten die op Greenwire worden gedeeld niet zijn gereserveerd voor intern gebruik (d.w.z. buiten verborgen, gesloten groepen of voor bepaalde flexibele groepen waarvan de inhoud toegankelijk is op uitnodiging van een beheerder en voorbehouden is aan groepsleden), bent u vrij om deze inhoud te reproduceren voor persoonlijke of educatieve doeleinden, op voorwaarde dat u zich houdt aan de wettelijke regels met betrekking tot de naleving van het auteursrecht, dat u de bron vermeldt aan het begin van het artikel en dat u ook de naam van de auteur en alle andere auteursrechtelijke informatie die in de oorspronkelijke tekst staat, reproduceert.

Artikelen, teksten en afbeeldingen die door derden worden gepubliceerd, ongeacht het rechtmatige of onrechtmatige gebruik dat andere gebruikers ervan hebben gemaakt, blijven het intellectuele eigendom van die derden. Alvorens ze te reproduceren, bent u verplicht toestemming te vragen aan de oorspronkelijke auteur.

 

Art 7 - Onkosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Greenwire. Er zijn ook geen kosten verbonden aan de toegang tot of het gebruik van de site.

De deelname aan bepaalde evenementen kan kosten met zich meebrengen (vervoer, maaltijden, uitrusting, verblijf, enz.) die ofwel door de organisatie worden gedekt, ofwel geheel of gedeeltelijk op kosten van de deelnemers worden achtergelaten. Het is aan de organisator van een evenement om de financiële regelingen te verduidelijken. Greenpeace België dekt geen kosten in verband met evenementen die op Greenwire zijn aangemaakt. Deelnemers aan een door Greenpeace Belgium georganiseerd evenement (bv. trainingen, vergaderingen) kunnen een deel van hun vervoer en maaltijden vergoed krijgen. De betrokkenen moeten hiervoor dan wel contact opnemen met de medewerkers van het mobilisatieteam. 

Art 7.1 - Vergoeding van onkosten

Greenpeace België kan in bepaalde gevallen en als je dat wilt, de feitelijke kosten van de vrijwilliger vergoeden, zoals reiskosten (per 2e klas openbaar vervoer) of kosten voor materiaal. Dit zijn kosten die voortvloeien uit deelname aan activiteiten die door Greenpeace België worden georganiseerd of aan vrijwilligersactiviteiten die vooraf door Greenpeace België zijn goedgekeurd. De uitgaven moeten worden aangegeven met behulp van een specifiek formulier; de originele betalingsbewijzen moeten bij de aangifte worden gevoegd. Kosten van meer dan € 30, evenals de noodzaak om een auto te gebruiken (omwille van de toegankelijkheid, het transport van materiaal of de veiligheid), moeten op voorhand worden besproken. Deze kosten worden alleen vergoed als ze vooraf zijn goedgekeurd. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de gemeenschap of aan Greenpeace België-trainingen. 

Art 8 - Risicodekking

Greenpeace België dekt geen risico's die verband houden met evenementen die op Greenwire worden georganiseerd. Alleen evenementen die door lokale Greenpeace-groepen worden georganiseerd of waaraan zij deelnemen komen in aanmerking, en dit geldt alleen voor Greenpeace-activisten. De organisatoren van Greenwire-evenementen zijn verantwoordelijk voor het maken van hun eigen regelingen.

Greenpeace België heeft een algemene aansprakelijkheidspolis afgesloten bij de volgende verzekeraars: AG Insurance - Nr. Polis: 0399088689. Deze verzekering is geldig wanneer je een activiteit uitvoert voor Greenpeace België (georganiseerd of goedgekeurd door Greenpeace België). Schade als gevolg van illegale activiteiten is niet gedekt. Elke vrijwilliger moet zelf een  ziektekostenverzekering hebben afgesloten (bij een mutualiteit).Het heeft dus betrekking op vrijwilligers (leden of niet) tijdens de occasionele activiteiten die zij organiseren, op voorwaarde dat zij vooraf bij Greenpeace België zijn aangemeld (Equipe Mobilisation et Action). Zo is de persoonlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger (al dan niet lid) verzekerd, indien er schade optreedt tijdens een activiteit die door Greenpeace Belgium of een van haar lokale groepen wordt georganiseerd. Materiële schade (met uitzondering van voertuigen), immateriële schade en lichamelijk letsel bij vrijwilligers of derden moet het gevolg zijn van een toevallige, onbedoelde en normaal gesproken niet te voorziene gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge externe oorzaak. De dekking omvat de financiële gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid en de kosten die nodig zijn om de belangen te verdedigen. De vrijwilligers van de organisatie zijn gedekt voor hun eigen lichamelijk letsel tijdens de occasionele activiteiten die ze organiseren, op voorwaarde dat ze vooraf bij Greenpeace België zijn aangemeld (bij het Mobilisatie- en Actieteam).

Art. 9 Aansprakelijkheid

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij zegt. Er kunnen geen publicaties op Greenwire worden geplaatst of evenementen worden georganiseerd in naam van Greenpeace. Alleen medewerkers en activisten van de lokale groepen van de organisatie hebben dit voorrecht. Daarnaast is ieder individu verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen. Greenpeace België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of de nalatigheid van de gebruikers, noch voor de inhoud van de bestanden, gegevens en/of hulpmiddelen die zij op deze site ter beschikking stellen.

Greenpeace België geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de kwaliteit van de inhoud van de door de gebruikers ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of hulpmiddelen. Greenpeace Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van inhoud die wordt gedeeld door leden van het Greenwire-platform, noch voor de juistheid en volledigheid van deze inhoud. De officiële standpunten en verklaringen van Greenpeace België zijn beschikbaar op onze officiële website https://www.greenpeace.be/ .

Greenpeace België heeft geen controle over de concrete activiteiten van de Greenwire-leden. Behalve voor evenementen die zij zelf organiseert, kan Greenpeace Belgium niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken of schade die vrijwillig of onvrijwillig door Greenwire-leden worden veroorzaakt in het kader van evenementen die op dit sociale netwerk worden gedeeld. In het bijzonder kan Greenpeace België niet aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van schade veroorzaakt door activiteiten die door gebruikers van het Greenwire-platform worden georganiseerd.

Greenpeace Belgium kan niet garanderen dat het Greenwire-platform te allen tijde toegankelijk is, in alle veiligheid en zonder storingen. Greenpeace Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van Greenwire, noch in geval van onmogelijkheid om gebruik te maken van de door Greenpeace Belgium aangeboden diensten.

Het opzettelijk verspreiden van valse informatie of het bevorderen van activiteiten die in strijd zijn met deze regels, zal ertoe leiden dat de overtreder uit Greenwire wordt gezet en dat zijn of haar profiel wordt verwijderd. Misbruik van het Greenwire-platform voor winstgevende doeleinden of om het platform te verstoren of om conflicten te creëren wordt onder geen beding getolereerd. Greenpeace België behoudt zich het recht voor om dit gebruikerscontract met personen die het platform op een onrechtmatige manier gebruiken eenzijdig te beëindigen en om leden die zich herhaaldelijk schuldig maken aan misbruik permanent te weren.

Art. 10 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Greenpeace Belgium behoudt zich het recht voor om deze Greenwire gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken. Indien nodig houdt Greenpeace Belgium u op de hoogte van eventuele wijzigingen en staat het u vrij deze te accepteren om de functionaliteiten van Greenwire te blijven gebruiken of te weigeren. In geval van weigering wordt u doorgestuurd naar een annuleringspagina voor uw account.

Art 11 - Relevante wetgeving

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat niet in der minne of via een bemiddelaar kan worden opgelost, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde entiteit in België.

 

Uw privacy op het internet is een fundamenteel recht en daarom zorgen wij ervoor dat uw online veiligheid zo goed mogelijk wordt gegarandeerd. Dit beleid is van toepassing op alle pagina's die op de Greenwire-site worden gehost.

In het kader van dit beleid verwijst de term Greenwire-gebruiker of -lid naar een persoon die een persoonlijke account heeft geopend op het Greenwire-platform. De termen vrijwilliger en activist verwijzen naar een persoon die zich vrijwillig inzet voor het organiseren van of deelnemen aan evenementen die op Greenwire worden aangekondigd.

In de eerste plaats is het belangrijk op te merken dat dit privacybeleid waaraan de community managers en moderators van Greenwire onderworpen zijn, garandeert dat Greenpeace Belgium in geen geval informatie over Greenwire-leden doorgeeft aan derden, andere sites of organisaties. Alleen onder de specifieke voorwaarden van de Greenwire community site die hieronder zijn gedefinieerd, kunt u het delen van uw persoonlijke gegevens met andere Greenwire-leden naar believen bepalen.

 

 1. Hoofdstuk 2 : Privacybeleid en gegevensbescherming

Uw privacy op het internet is een belangrijk recht en daarom zorgen wij ervoor dat uw online veiligheid zo goed mogelijk wordt gegarandeerd. Dit beleid is van toepassing op alle pagina's die op de Greenwire-site worden gehost.

In het kader van dit beleid verwijst de term Greenwire-gebruiker of -lid naar een persoon die een persoonlijke account heeft geopend op het Greenwire-platform. De termen vrijwilliger en activist verwijzen naar een persoon die zich vrijwillig inzet voor het organiseren van of deelnemen aan evenementen die op Greenwire worden aangekondigd.

In de eerste plaats is het belangrijk op te merken dat dit privacybeleid waaraan de community managers en moderators van Greenwire onderworpen zijn, garandeert dat Greenpeace Belgium in geen geval informatie over Greenwire-leden doorgeeft aan derden, andere sites of organisaties. Alleen onder de specifieke voorwaarden van de Greenwire community webstek die hieronder zijn gedefinieerd, kunt u het delen van uw persoonlijke gegevens met andere Greenwire-leden naar believen bepalen.

 

3.1 De aard van de verzamelde gebruikersgegevens op Greenwire

Om een account te openen op Greenwire zijn verschillende gegevens nodig om u te identificeren: naam, voornaam, geboortedatum, stad, postadres en e-mailadres. Deze informatie is nodig om :

- een contractuele verbintenis aan te kunnen gaan tussen u en Greenpeace België om de naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden van Greenwire (hoofdstuk 1) te verzekeren,

- ons ervan te verzekeren dat u ouder bent dan de minimumleeftijd die op het platform is toegestaan,

- ons te laten voldoen aan onze belofte om het contact en de toenadering tussen vrijwilligers, supporters en activisten van de milieuactivisten te bevorderen.

Verder bewaart Greenwire ook de datum van registratie en de laatste aanmelding.We nodigen onze leden ook uit om hun profielpagina in te vullen om hun ervaring op Greenwire en contact met andere leden te personaliseren. Informatie zoals telefoonnummer, profielfoto, vaardigheden, interesses, beroep of vrijwilligerswerk en de organisatie waartoe ze behoren, of een korte introductie kan bijvoorbeeld worden ingevuld en openbaar worden gemaakt aan de Greenwire-community. Het invullen van deze gegevens is echter volledig vrijblijvend.

 

In overeenstemming met Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de "Europese verordening inzake gegevensbescherming" heeft u volgende rechten:

Het recht om uw gegevens in te zien

Het recht om gegevens te laten verbeteren

Het recht om uw gegevens te laten wissen

Het recht om beperkte verwerking van uw gegevens op te vragen

Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u terecht op uw profielpagina, of neemt u contact op met de Greenwire-beheerders of neemt u schriftelijk contact op met Greenpeace België op adres:

 

vzw Greenpeace België 

Haachtsesteenweg 159

1030 Brussel.

 

of per e-mail aan het Mobilisatie- en Actieteam: greenwire.be@greenpeace.org .

 

3.2. Privacybeleid op Greenwire

De soorten informatie die in deel 1 van dit document worden genoemd, zijn beschikbaar voor alle Greenwire-leden, maar zijn niet toegankelijk voor personen zonder account.

Met de privacyinstellingen van Greenwire kunt u desgewenst uw profiel aanpassen. Hierdoor kunt u volgende informatie onzichtbaar maken voor andere leden van de gemeenschap:

- E-mailadres,

- Telefoonnummer en postadres,

- De beroeps- of vrijwilligersfunctie en de organisatie waarin u deze uitoefent,

- Korte inleiding, vaardigheden en interesses.

De informatie die de gebruiker kiest om te verbergen, blijft wel toegankelijk voor de beheerders van het platform.

De registratiedatum is niet zichtbaar voor de gebruikers van het platform, maar het is wel mogelijk om per filter te zoeken om toegang te krijgen tot een lijst van Greenwire-leden in volgorde van registratie. Zo kunnen nieuwkomers worden verwelkomd op het platform.

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk onder de hierboven genoemde voorwaarden en gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de in de algemene voorwaarden van Greenwire (hoofdstuk 1) genoemde doelen te bereiken.

In het geval van verwijdering van het account worden de door de gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens verwijderd en hebben Greenwire-leden en -platformbeheerders er dus geen toegang meer toe. Dit verwijdert echter niet standaard alle door de gebruiker gedeelde inhoud van deze account. Bij het verwijderen van een account kan de gebruiker kiezen tussen drie opties:

- Verwijder het account, maar bewaar de aangemaakte inhoud en groepen.

- Verwijder het account en de gepubliceerde inhoud, maar bewaar de aangemaakte groepen.

- Verwijder het account, anonimiseer de inhoud en wijs het beheer van de aangemaakte groepen toe aan de beheerders van de site.

 

3.3 Charter omtrent het beheer van de inhoud op Greenwire

Greenwire is een platform voor informatie en communicatie rond milieunieuws, waar u vele mogelijkheden kunt ontdekken om actie te ondernemen. Hiertoe verzamelen wij inhoud, communicatie en andere informatie die u aanlevert wanneer u de functies van Greenwire gebruikt: bijvoorbeeld wanneer u een publicatie, evenement of post maakt, of wanneer u communiceert met of berichten verstuurt naar andere leden.

Meer en meer van jullie komen elke dag met ons mee op Greenwire en we bedanken jullie daarvoor. Om deze ruimte zo aangenaam mogelijk te maken, vragen wij u enkele basisregels in acht te nemen.

Om door iedereen begrepen te worden, dient u zo correct mogelijk in het Nederlands te schrijven; korte berichten (SMS type) of in hoofdletters dienen vermeden te worden.

De inhoud van bepaalde publicaties kan soms aanleiding geven tot gepassioneerde debatten: onenigheid mag geen aanleiding geven tot scheldpartijen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om een publicatie, een evenement, een bericht of een commentaar te verwijderen als de inhoud ervan buiten het charter valt, of zelfs om de auteur te bannen.

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van wat wij beschouwen als ongewenste commentaren, waarvan sommige wettelijk strafbaar zijn:

- Discriminerende toespraken en het aanzetten tot rassenhaat.

- Ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid, oproepen tot geweld of moord.

- Beledigende opmerkingen (beledigingen, onbeschoft, agressief of respectloos taalgebruik, enz.).

- Openbaarmaking van persoonlijke informatie of kopieën van privé-berichten zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen.

- Elke obscene, pornografische of intimiderende boodschap.

- Elk bericht dat voor reclame- of commerciële doeleinden wordt gepubliceerd.

- Off-topic opmerkingen.

U moet er ook op letten dat u geen ongefundeerde informatie verkondigt in reactie op een bericht, publicatie of commentaar. Gelieve zoveel mogelijk de bronnen te vermelden die uw opmerkingen ondersteunen, zonder echter misbruik te maken van het delen van externe links, wat zou worden beschouwd als verkapte reclame of een middel om de verwijzingen naar een site kunstmatig te stimuleren. Inhoud waarvan het enige doel is om controverse te creëren die de aandacht vestigt op de kwaliteit van de uitwisseling, of om Greenwire-leden of milieuorganisaties te belasteren, kan worden verwijderd. Tot slot zullen mensen die herhaaldelijk dezelfde inhoud als een commentaar plaatsen, als spam worden beschouwd en zullen hun berichten worden verwijderd.

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om geposte content in een of meer groepen te verplaatsen of om de zichtbaarheid uit te breiden of te beperken als die content niet wordt gedeeld in de relevante groepen, d.w.z. groepen die zich bezighouden met het onderwerp waarover wordt gediscussieerd.

 

3.4. Omgang met gegevens die worden verzameld op Greenwire

Met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens

Buiten het vertrouwelijkheidskader dat in deel 2 wordt beschreven, blijft alle informatie die u ons geeft strikt vertrouwelijk. Wij vragen onze medewerkers om dit privacybeleid te respecteren. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht, geruild, verhuurd of gegeven aan andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens mogen ook niet worden gebruikt voor de officiële communicatie van Greenpeace België. Wij verbinden ons ertoe om onze beheerdersrechten niet te gebruiken om u informatie te sturen ten dienste van de campagnes of de inzameling van Greenpeace België. Deze communicatie kan enkel gebeuren in het kader van de rechten en functionaliteiten die openstaan voor alle gebruikers.

De persoonsgegevens die op uw profielpagina zijn ingevoerd, kunnen door Greenwire-beheerders worden gebruikt om :

1/ de gebruikers gepersonaliseerde ondersteuning aan te bieden: 

- door u te verwelkomen op het platform, in het bijzonder tijdens de eerste weken na uw inschrijving,

- door voor te stellen dat u zich aansluit bij groepen of evenementen die voor u interessant kunnen zijn (bijvoorbeeld een evenement in uw buurt, een groep die zich bezighoudt met een onderwerp dat voor u van belang is),

- door u op de hoogte te houden van nieuws dat gedeeld wordt in een groep waarvan u lid bent of informatie over een evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven.

2/ vergemakkelijken van het gebruikerscontact: wij helpen u bij het vinden en contacteren van personen of groepen die al georganiseerd zijn. We gebruiken de gegevens waarover we beschikken om u in staat te stellen gebruikers te filteren op basis van criteria, zoals geografische locatie, zodat u gemakkelijker contact kunt opnemen met mensen waar u echt iets mee kunt doen. 

Als u lid wordt van Greenwire, kan u worden voorgesteld om deel te nemen aan toekomstige acties online of in het veld, om te worden geïnformeerd over het resultaat van een actie of evenement, om een nieuwsbrief of andere informatie over milieunieuws te ontvangen... Het staat u altijd vrij om deze voorstellen geheel of gedeeltelijk te accepteren of te weigeren.

Wij bewaren tijdelijk berichten en contactgegevens van mensen die contact met ons hebben opgenomen voor verdere informatie of advies, voor het geval we op een later tijdstip contact met hen moeten opnemen om verdere informatie te verstrekken. Wij geven deze informatie echter aan niemand anders door en gebruiken deze informatie ook niet voor andere doeleinden.

 

3.5 Gebruiksvoorwaarden voor afbeeldingen en teksten

Door het plaatsen van teksten en afbeeldingen geeft u Greenpeace België het recht om deze te gebruiken in publicaties. Greenpeace België  zal alles in het werk stellen om de rechtmatige eigenaars te identificeren en de bron te vermelden. Greenpeace België kan echter niet garanderen dat dit altijd mogelijk zal zijn. U ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van teksten en afbeeldingen door Greenpeace België.

Het Greenpeace logo is een geregistreerd handelsmerk van de Stichting Greenpeace Council en mag alleen worden vertegenwoordigd na schriftelijke toestemming van Greenpeace België - en dan enkel als u activiteiten voor Greenpeace België organiseert. Dan mag u het Greenpeace logo gebruiken op flyers, posters, etc., op voorwaarde dat u telkens duidelijk vermeldt dat het om een vrijwillig initiatief van BPG gaat.

U kunt artikelen en andere teksten die door Greenpeace België zijn geschreven gratis gebruiken voor persoonlijke of educatieve doeleinden, mits u vermeldt: "Bron: Greenpeace". Vermeld dan ook alle persoonlijke vermeldingen of copyrightinformatie die in de oorspronkelijke tekst voorkomen. Artikelen en teksten van derden blijven intellectueel eigendom van deze derden, die het auteursrecht behouden. Met deze originele bronnen moet contact worden opgenomen voor toestemming om ze te gebruiken. 

 

3.6. Hosting

De gegevens worden gehost in een datacenter dat wordt beheerd door Google Cloud en dat zich in Nederland bevindt. Alleen de medewerkers van Greenpeace België en Greenpeace International die verantwoordelijk zijn voor het technisch beheer en de werking van het platform en de ontwikkelaars van het Nederlandse bureau Goal Gorilla waarmee we samenwerken, hebben toegang tot het platform.

 

3.7. Cookies

Een cookie is een klein stukje informatie dat onze site naar uw browser kan sturen en dat vervolgens op uw harde schijf kan worden opgeslagen. Het Greenwire-platform gebruikt cookies om bepaalde opties te personaliseren. Op het moment van registratie zijn er bijvoorbeeld verschillende stappen nodig. In dit geval worden cookies gebruikt om gegevens van de ene naar de andere stap te bewaren. Greenwire gebruikt ook cookies om de relevantie van de informatie die op het platform kan worden gedeeld te verbeteren en om acties en wijzigingen te vergemakkelijken. Dankzij cookies is het mogelijk om aangemeld te blijven, uw locatie en taalvoorkeuren bij te houden en de functionaliteit van een sociaal netwerk aan te bieden die het gemakkelijk maakt om informatie te verspreiden en wijzigingen hieraan aan te brengen.

 

Art. 1. Gebruik van tijdelijke en blijvende cookies

Wanneer u onze Greenwire-website gebruikt, worden er cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarmee bepaalde informatie wordt verzonden naar de site die de cookie maakt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer afleveren. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, p. 1 f DSGVO.

 

- Tijdelijke cookies 

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit is ook zo voor sessiecookies. Sessiecookies slaan een sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

 

- Permanente cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. 

 

Art 2. Preventie van cookies

Helaas kunnen we geen Greenwire-ervaring bieden zonder cookies en daarom:

Nieuwe wetgeving van de Europese Unie en in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (LSSI) vereist dat bezoekers toestemming geven voor het gebruik van cookies. We hebben onze website www.greenwire.be opgebouwd rond een concept van het delen en verspreiden van inhoud en willen dit zo eenvoudig mogelijk maken voor de gebruikers. Cookies spelen een belangrijke rol in het ontwerp van onze interface en zijn noodzakelijk voor een optimale gebruikerservaring.

De belangrijkste missie van Greenwire is het aanmoedigen van burgers om zich te uiten, deel te nemen, te mobiliseren en elkaar te ontmoeten. Zonder het gebruik van cookies zou het onmogelijk zijn om de gebruikers een goede ervaring te bieden van de aangeboden mogelijkheden, en dat is de opzet van het platform en het engagement dat we zijn aangegaan met de leden ervan. Door het verplicht stellen van cookies hebben we het mogelijk gemaakt om onze vaste bezoekers een praktische, comfortabele en optimale ervaring te bieden.

Als u echter niet wilt dat onze site cookies naar uw computer stuurt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u dan niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Uw toestemming voor het gebruik van cookies zal ook worden gevraagd door een pop-up venster. Nogmaals, door het weigeren van cookies kan het zijn dat u geen toegang heeft tot alle functies van de site.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u handmatig cookies kunt uitschakelen op verschillende browsers: 

- Voor Internet Explorer™: open het menu Extra en selecteer vervolgens Internet-opties; klik op het tabblad Privacy en kies het gewenste niveau.

- Voor Firefox™: open het menu Extra en selecteer vervolgens Opties; klik op het tabblad Privacy en kies de gewenste opties.

- Voor Chrome™: open het configuratiemenu en selecteer vervolgens Instellingen; klik op Geavanceerde instellingen, dan Inhoudelijke instellingen en kies dan de gewenste opties.

- Voor Safari™: kies Safari > Voorkeuren en klik vervolgens op Beveiliging; klik op Cookies tonen en kies vervolgens de gewenste opties.

 

3.8. Beveiliging en vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens

De greenwire.be site maakt gebruik van het SSL (Secure Sockets Layer) protocol, een beveiligingsprotocol dat toelaat om uw communicatie via het internet privé te houden. Dit protocol biedt mogelijkheden voor clients/servers die u in staat stellen te communiceren zonder dat u wordt afgeluisterd en zonder dat uw berichten kunnen worden gewijzigd. Het versleutelt alle persoonlijke informatie, inclusief uw namen en adressen, zodat deze informatie niet kan worden gelezen terwijl u op het internet surft. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, verschijnt er een hangslot als pictogram in de adresbalk.

Ook al gebruiken we SSL-encryptie om gevoelige informatie op het internet te beschermen, spannen we ons ook in om deze informatie te beschermen als ze eenmaal is opgeslagen. Alleen bepaalde medewerkers, zoals de beheerders van het platform, kunnen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die de gebruiker heeft ingevoerd bij de registratie op Greenwire. Onze medewerkers maken gebruik van beschermde en beveiligde computers. Daarnaast worden alle Greenpeace-medewerkers die met gevoelige informatie omgaan, op de hoogte gehouden van onze nieuwste beveiligings- en privacypraktijken. Onze medewerkers worden bewust gemaakt van het belang dat wij hechten aan privacy en wat zij kunnen doen om de bescherming van de informatie waartoe zij toegang hebben te waarborgen, en worden hier regelmatig aan herinnerd.

 

3.9. Klokkenluiders

Voor wie ons anoniem en veilig documenten wilt sturen, hebben we een speciale dienst ontwikkeld: https://www.greenpeace.fr/greenleaks/. Om veiligheidsredenen raden we je aan om in te loggen vanaf een vertrouwde computer en het Tor-netwerk te gebruiken om toegang te krijgen, terwijl u zo weinig mogelijk andere programma's geopend heeft.

3.10. Andere informatie en contactgegevens 

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via greenwire.be@greenpeace.org.

Onze veiligheidsmaatregelen en dit beleid worden regelmatig herzien. U kunt alle vragen met betrekking tot dit beleid richten aan :

Hoofd van het Mobilisatie- en Actieteam 

Greenpeace België

Haachtsesteenweg 159

1030 Brussel.

De snelle ontwikkeling van het internet en de technische innovaties maken het noodzakelijk om onze verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen en aan te vullen. U wordt dan geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

_______________________________________________________________________________

(Français)

 

Bienvenue !

Greenpeace Belgique a lancé le réseau social Greenwire pour faciliter la rencontre de celles et ceux qui veulent agir concrètement pour et leur permettre de s’organiser. Cet espace appartient à toutes les personnes soucieuses des enjeux environnementaux et souhaitant passer à l’action. Ce n’est pas le réseau social des seuls militants de Greenpeace, ce dernier est ouvert à tous.

Le présent document explique les conditions d’utilisation de l’interface et tout ce qui a trait à la collecte, la confidentialité, les cookies ainsi que l’utilisation et la sécurisation des données personnelles de ses utilisateurs.

En voici le sommaire :

 1. Introduction : la mission de Greenpeace
 2. Chapitre 1 : Conditions Générales d’Utilisation de Greenwire
  1. Les fonctionnalités de Greenwire
  2. Les rôles et droits des utilisateurs de Greenwire
  3. Les engagements réciproques entre Greenpeace Belgique et les utilisateurs de Greenwire
   1. Art 1 - Entrée en vigueur et

d'expiration du contrat d'utilisation

2. Art 2 - Règles de conduite sur la plateforme Greenwire

3. Art 3 - Conseils, information et formation

4. Art 4 - Contrôle et administration des contenus

5.  Art 5 - Utilisation du nom et du logo de Greenpeace

6.  Art 6 - Utilisation des contenus publiés sur Greenwire

7.  Art 7 – Frais

 1. Art.7.1 - Remboursement des frais

8.  Art 8 - Couverture de risque

9.  Art 9 - Responsabilité

10.  Art 10 - Modification des conditions d'utilisation

11.  Art 11 - Droit applicable

 1. Chapitre 2 : Politique de confidentialité et de protection des données
 1. Nature des données personnelles collectées sur Greenwire
 2.  Politique de confidentialité sur Greenwire
 3. Charte de modération des contenus
 4. Utilisation des informations collectées sur Greenwire
 5. Droit d'utilisation des images
 6. Hébergement
 7. Cookies
   1. Art 1 - Utilisation de cookies transitoires et persistants
   2. Art 2 - Prévention des cookies
 8. Sécurité & Confidentialité des données sensibles 
 9. Lanceurs d’alerte
 10. Autres informations et contact

 

La politique de confidentialité :

 

 1. INTRODUCTION : LA MISSION DE GREENPEACE

Greenpeace est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de non-violence pour protéger l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Elle s’appuie sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagé-e-s pour construire un monde durable et équitable.

Greenpeace est présente dans 55 pays, sur tous les continents et tous les océans grâce à ses 28 bureaux nationaux et régionaux et ses trois bateaux. Elle compte plus de trois millions d'adhérent-e-s et plus de 36 000 bénévoles à travers le monde.

Nous voulons vivre dans un monde en paix, qui respecte l’environnement et toutes les formes de vie. Nous plaçons le pouvoir citoyen au cœur de nos campagnes en donnant une résonance au travail de toutes celles et tous ceux qui partagent notre vision, nos espoirs et notre conviction qu’un monde meilleur est possible.

Nous sommes convaincus que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, qu’ensemble et avec nos alliés, nous pouvons changer un système qui repose trop souvent sur l’oppression, les inégalités et la cupidité d’un petit nombre. Nous voulons agir sur les causes des atteintes à l’environnement, des inégalités et des conflits.

Les campagnes de Greenpeace Belgique s’articulent autour des principaux objectifs suivants:

- mettre en œuvre la [R]évolution énergétique (sortie des énergies fossiles et du nucléaire, développement des énergies renouvelables) pour faire face à la menace principale : les changements climatiques

- protéger nos océans de la surpêche et créer un réseau international de réserves marines

- préserver la richesse et la biodiversité des forêts primaires, lutter contre la déforestation et défendre les droits des communautés autochtones

- promouvoir une agriculture écologique et travailler à l’élimination des pesticides, des OGM et des produits toxiques qui nuisent à notre santé et à la biodiversité

Enfin, depuis son origine, Greenpeace appelle au désarmement et à l’élimination des armes nucléaires, et aujourd’hui à protéger les droits des réfugiés et victimes des conflits ou dérèglements climatiques.

 

Le pouvoir et la mobilisation des citoyennes et citoyens sont au cœur de notre travail et de notre méthode d’action. C’est pourquoi la mise à disposition d’un réseau social comme Greenwire vient encourager toutes les formes de mobilisation pour protéger l’environnement, et ce bien au-delà des seules campagnes de Greenpeace.

 

 1. CHAPITRE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE GREENWIRE 

Les présentes Conditions régissent votre utilisation de Greenwire, les fonctionnalités auxquelles cela vous donne accès et les usages que nous pouvons en faire.

 

2.1. Les fonctionnalités de Greenwire

Notre mission consiste à donner à tous la possibilité d’agir concrètement sur les problématiques liées à la protection de l’environnement. Pour encourager cette mission, nous avons mis en ligne la plateforme Greenwire qui propose les fonctionnalités décrites ci-dessous :

- Nous vous donnons accès à une variété de contenus :

Greenwire est constitué de nombreux groupes. En fonction des sujets qui vous intéressent, il vous appartient de vous inscrire dans les groupes que vous souhaitez suivre. Vous découvrirez notamment des groupes thématiques (ex : Climate and social Justice, TTPI) et des groupes géographiques (ex : groupes locaux).

- Nous vous donnons les moyens de vous exprimer et de communiquer à propos de ce qui compte pour vous sur le sujet environnemental :

Il existe de nombreuses manières de vous exprimer sur Greenwire et de communiquer avec les autres utilisateurs de ce qui compte pour vous, par exemple le partage d’une publication dans un ou plusieurs groupes, le partage de photos, de vidéos, de documents, la création d'un événement, le partage d'un post ou d’une publication dans un groupe ou sur la page de profil d'un utilisateur, l'envoi d'un message privé à un ou plusieurs autres utilisateurs, ou l’ajout de contenu à votre profil.

- Nous facilitons la mise en contact et le rapprochement des bénévoles, sympathisant-es et militant-es de la cause environnementale :

Nous vous aidons à trouver et à contacter des personnes isolées ou des groupes de personnes déjà organisées. Nous utilisons les données dont nous disposons pour vous permettre de filtrer les utilisateurs sur la base de critères, par exemple géographiques, afin de faciliter la prise de contact avec des personnes avec qui vous pouvez vraiment agir. Nous utilisons également les données que vous renseignez dans votre profil afin de vous présenter des suggestions de groupes ou d'événements susceptibles de vous intéresser ou de personnes avec lesquelles vous pourriez vouloir entrer en contact.

Pour participer à Greenwire, vous devez obligatoirement créer un compte personnel sur la plateforme.  

 

2.2.  Les rôles et droits des utilisateurs de Greenwire

Il existe quatre types de rôles sur la plateforme Greenwire :

- Utilisateur anonyme (UA) : ne dispose d’aucun compte.

- Utilisateur connecté (UC) : dispose d’un compte et s’est connecté à l’interface.

- Gestionnaire d’un groupe (GG) : a créé un nouveau groupe ou a été ajouté comme gestionnaire du groupe.

- Organisateur d’un événement (OE) : a créé un nouvel événement ou a été ajouté comme co-organisateur de l’événement.

A cela s’ajoutent d’autres rôles d’administration réservés aux gestionnaires de la plateforme.

Voici la répartition des droits entre les différents rôles.

Les contenus d’un groupe sont visibles pour tous les membres du groupe.

Pour les utilisateurs non-membre du groupe :

- un UA ne peut voir que les contenus publics partagés hors groupe ou dans les groupes publics.

- un UC ne peut voir que les contenus publics et communautaires partagés hors-groupe ou dans les groupes publics et communautaires.

- seuls les membres d’un groupe ont accès aux contenus partagés dans les groupes dont la visibilité est réservé à leurs membres ou dans les groupes publics et communautaires lorsque l’auteur a décidé de limiter la visibilité de son contenu aux membres du groupe.

- le GG a accès à l’ensemble des contenus du groupe qu’il administre.

- les gestionnaires de la plateforme ont quant à eux accès à l’ensemble des contenus partagés dans l’ensemble des groupes.

Concernant la partie “A propos” du groupe et de la liste de ses membres, un UA y a accès si le groupe est public. Sinon ces informations ne lui sont pas accessibles. Un UC y a en revanche accès quel que soit le type de groupe.

Un UA ne peut s’inscrire donc devenir membre d’aucun groupe. Un UC peut s’inscrire de lui-même à tout groupe dont le mode d’inscription est libre. En revanche, il doit être ajouté par un gestionnaire du groupe pour tout groupe dont le mode d’inscription est sur invitation. Un GG peut ainsi ajouter n’importe quel autre utilisateur à son groupe, ce dernier est libre de le quitter par la suite.

Les fonctionnalités interactionnelles avec les autres utilisateurs telles que :

- partager un commentaire dans une publication, un événement ou un post,

- aimer un commentaire dans une publication, un événement ou un post,

- suivre une publication ou un événement,

- filtrer les membres de Greenwire sur certains critères de recherche (localisation, sujets d’expertise, centres d’intérêt),

- publier un message public sur le profil d'un membre,

- envoyer un message privé (notifié par mail) à un membre,

sont possibles pour tout UC, mais ne le sont pas pour les UA.

Un UC ayant publié un contenu dispose de droits d’administration sur son contenu :

- ouvrir, fermer ou cacher l'espace commentaire d'une publication ou d'un événement,

- définir le statut "publié" ou "non publié" du contenu,

- dépublier la publication sans la supprimer,

- modifier ou supprimer un contenu publié par soi-même.

Les UA et UC peuvent s'inscrire aux événements auxquels ils ont accès. Mais seuls les UC peuvent voir la liste des utilisateurs inscrits à l’événement.

Des droits supplémentaires sont réservés aux OE :

- inscrire un autre utilisateur à l'événement,

- désinscrire un participant de l'événement,

- donner le rôle d'OE à un ou plusieurs autres utilisateurs,

- envoyer un message privé (notifié par mail) à tout ou partie des utilisateurs inscrits à l'événement.

Tout UC peut créer un nouveau groupe et en devient automatiquement le GG. Les UA ne peuvent pas créer de groupe.

Des droits supplémentaires sont réservés aux GG :

- modifier les paramètres de son groupe,

- conférer les droits d'administration du groupe à d'autres membres,

- retirer un membre du groupe,

- envoyer un message privé (notifié par mail) à tout ou partie des membres du groupe.

Enfin tout UC peut gérer son propre compte :

- modifier ses infos personnelles,

- modifier son identifiant ou son mot de passe,

- gérer les paramètres de confidentialité de son compte,

- gérer la fréquence de réception des notifications reçues par mail,

- gérer les paramètres régionaux.

 

2.3. Les engagements réciproques entre Greenpeace Belgique et les utilisateurs de Greenwire

Greenpeace Belgique a la responsabilité, lorsqu'elle vient en aide aux utilisateurs de Greenwire, de les conseiller de manière professionnelle et avisée. Si vous prenez part à des activités organisées par Greenpeace Belgique, nous devons remplir notre devoir de diligence pour assurer votre sécurité. De plus, Greenpeace Belgique s'engage à ne pas utiliser vos données personnelles à d'autres fins que celles pour lesquelles vous vous êtes inscrit-e.

Vous avez le devoir de respecter les règles applicables aux utilisateurs de Greenwire, de ne pas agir de quelque manière qui puisse aller à l'encontre de son bon fonctionnement, et de ne pas divulguer d'information confidentielle pouvant causer du tort aux autres utilisateurs, à Greenpeace Belgique, à l'organisation Greenpeace dans son ensemble, à ses alliés ou au mouvement environnemental en général, si cette information est destinée à un usage interne par les utilisateurs (par exemple partagées dans un groupe fermé).

Art. 1 Entrée en vigueur et d'expiration du contrat d'utilisation

En cochant la case "Je suis d’accord avec les Conditions Générales d'Utilisation & la Politique de confidentialité et de protection des données de Greenwire”, vous acceptez de faire partie des membres de la plateforme Greenwire. Cet accord sera rompu si l'une ou l'autre des parties le notifie par écrit, ou si vous supprimez votre profil Greenwire.

Greenpeace Belgique peut choisir de rompre unilatéralement cet accord en cas de violation grave ou répétée du code de conduite énoncé dans le présent contrat d'utilisation ou de la charte de modération des contenus (partie 3 du chapitre 2 sur la Politique de confidentialité & de protection des données). Greenpeace Belgique peut également rompre cet accord si votre dernière connexion à la plateforme Greenwire remonte à plus de 6 mois. Greenpeace Belgique vous notifie au moins une fois, avec un préavis d'au moins un mois, avant de désactiver ou de supprimer votre profil, pour vous laisser la possibilité de réactiver votre participation au forum.

Art. 2 Règles de conduite sur la plateforme Greenwire

Respecter les autres utilisateurs. Lors de discussions entre membres de la plateforme Greenwire, les publications ou commentaires contrevenant à la loi sont interdits. Ceci inclut notamment : 

- Les propos discriminatoires et l'incitation à la haine raciale

- La négation des crimes contre l'humanité, l'appel à la violence ou au meurtre

- Les propos insultants (injures, propos grossiers, agressifs, irrévérencieux...)

- L'intimidation, les menaces, la violence ou l'incitation à la violence

- La divulgation d’informations personnelles ou des copies de messages privés sans l’accord préalable des personnes concernées

- Tout message obscène, pornographique ou relevant du harcèlement

- Tout message publié à des fins publicitaires ou commerciales

Eviter le hors-sujet, ou démarrer une nouvelle discussion. Il est important de respecter la décision des autres membres de Greenwire de créer ou de rejoindre des groupes ou événements s'ils souhaitent se rassembler pour agir dans un but commun. Si vous observez que vos propositions ne suscitent pas d'intérêt dans un des groupes que vous avez rejoint, vous devez créer de nouveaux groupes ou événements à cette fin, plutôt que de détourner l'objectif convenu de groupes ou événements existants.

Respecter le droit d’auteur. Tous les textes, images et vidéos présents sur Internet sont soumises au droit d'auteur. Il est obligatoire lors de toute utilisation d'une œuvre ou d'une partie d'une œuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon. La mention du crédit photographique est obligatoire.

Ne pas diffuser de publicité. Votre compte Greenwire ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou pour diffuser à grande échelle la publicité d'un produit ou d'un service. 

Se montrer ouvert et honnête. Greenpeace Belgique fait preuve de transparence et de responsabilité et attend le même comportement des membres de Greenwire. Si vous êtes payé-e par une entreprise, une organisation marchande, un gouvernement ou un parti politique pour participer à la plateforme Greenwire (en ligne ou au cours d’événements) ou si vous avez tout autre conflit d'intérêt, vous devez exposer ce conflit d'intérêt explicitement sur votre profil et dans toute discussion à laquelle vous prenez part.

Ne pas répandre de virus, de logiciel ou de programme malveillant dans le but de compromettre le bon fonctionnement ou la sécurité des ordinateurs des utilisateurs ou du site web Greenwire affilié à Greenpeace Belgique.

Greenpeace Belgique se réserve le droit de supprimer ou de clore les commentaires, ou d'intervenir par d'autres moyens sur les contenus publiés en ligne par les membres de Greenwire si ceux-ci sont jugés inappropriés, par exemple en cas de violation totale ou partielle du code de conduite énoncé ci-dessus ou de la charte de modération des contenus (partie 3 du chapitre 2 sur la Politique de confidentialité & de protection des données).

Greenpeace Belgique se réserve également le droit de mettre fin au présent contrat pour les membres de Greenwire qui ne respectent pas le code de conduite, ainsi que le droit exprès de suspendre ou de supprimer leur profil du site sans préavis.

 

Art. 3 Conseils, information et formation

En tant que membre de Greenwire, vous avez le droit de solliciter le conseil de Greenpeace Belgique et des autres membres de Greenwire. Si vous décidez de prendre part à une activité, il est de votre droit de recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de votre mission ou tâche, qu'il incombe à l'organisateur de vous fournir. Si vous êtes organisateur d’un événement ou administrateur d’un groupe, vous vous engagez à fournir les informations et les conseils nécessaires aux membres qui y prennent part. Lorsque vous vous engagez dans une activité ou sur une campagne, vous vous engagez à lire et à comprendre les informations fournies, à respecter les délais et les engagements et à garder des informations confidentielles lorsque nécessaire, afin que cette activité soit menée à son terme avec succès.

A terme, Greenwire deviendra également un espace de formation visant à accompagner les militants de la cause environnementale dans leurs actions. Partager notre expertise de fond et les leçons tirées de notre longue expérience de l’action militante est un moyen pour nous d’encourager le déploiement d’un contre-pouvoir écologiste partout en Belgique.

Art. 4 Contrôle et administration des contenus

Greenpeace Belgique s’engage à veiller sur la nature et l’objet des contenus publiés sur la plateforme Greenwire afin de faire respecter ces présentes Conditions Générales d’Utilisation, comprenant notre Politique de confidentialité & de protection des données (chapitre 2). Dès l’instant où nous prenons connaissance ou que nous sommes tenus informés de l’existence d’un contenu qui contreviendrait à la loi ou à ces présentes règles, nous nous engageons à agir promptement pour retirer ce contenu ou pour en rendre l’accès impossible aux autres utilisateurs de Greenwire.

Art 5 - Utilisation du nom et du logo de Greenpeace

Le nom et le logo Greenpeace sont des marques protégées et ne peuvent être utilisées qu'avec l'autorisation préalable de Greenpeace Belgique.

Dans le cadre de l'organisation d'activités expressément autorisées par Greenpeace Belgique et avec l’accord explicite de Greenpeace Belgique, un ou une porte-parole peut être désigné-e pour s’exprimer au nom de Greenpeace à la condition qu’il ou elle se présente comme bénévole de l’association et qu’il ou elle se soit assuré au préalable des positionnements publics de Greenpeace sur le ou les sujets abordés.

Un logo Greenpeace spécifique est décliné pour chaque groupe local officiel de Greenpeace. Les militant-es des groupes locaux sont libres d’en faire usage pour toute communication attrayant aux activités militantes du groupe local (sur des prospectus, des affiches, des pages internet, etc.). Dans certains cas, l’usage du logo Greenpeace du groupe local doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service Mobilisation et Action de Greenpeace Belgique, par exemple pour l’envoi d’un communiqué de presse, la signature d’un texte, d’une tribune ou de tout autre positionnement public effectué par le groupe local seul ou avec d’autres organisations ou en cas de doute sur le droit à en user dans un contexte donné.

En dehors des groupes locaux, un ou une militant-e n’est pas autorisé-e à s’exprimer au nom de Greenpeace ni à en utiliser le logo, sauf autorisation préalable expressément formulée par Greenpeace Belgique. Il vous incombe de vous assurer que vous avez les permissions nécessaires et que vous n’enfreignez pas le droit des marques lorsque vous utilisez le logo et d'autres images de Greenpeace. En cas de doute, demandez conseil à l’un des membres de l’équipe Mobilisation - Greenwire.

Art 6 - Utilisation des contenus publiés sur Greenwire

Lorsque les contenus et documents partagés sur Greenwire ne sont pas réservés à un usage interne (donc en dehors des groupes de type caché, fermé ou pour certains groupes flexibles dont les contenus sont accessibles sur l’invitation d’un administrateur et réservés aux membres du groupe), vous êtes libres de reproduire lesdits contenus à des fins personnelles ou éducatives, sous réserve de respecter les règles légales en matière de respect du droit d'auteur, que vous mentionniez au début de l'article la source, et que vous reproduisiez également le nom de l'auteur et toute autre information relative aux droits d'auteur contenue dans le texte original.

Les articles, textes et images publiés par des tiers, quel que soit l’usage licite ou illicite que d’autres utilisateurs auraient pu en faire, demeurent la propriété intellectuelle de ces tiers. Avant de les reproduire, vous êtes tenu-e d'en demander l'autorisation à l'auteur original.

Art. 7 Frais

La participation à Greenwire ne requiert aucun frais. Ni l’accès au site, ni son utilisation ne sont payantes.

La participation à certains événements peut nécessiter l’engagement de frais (transport, repas, matériel, hébergement par exemple) qui sont soit couverts par l’organisateur, soit en tout ou partie laissés à la charge des participants. Il revient à chaque créateur d’événement de préciser les modalités financières prévues. Greenpeace Belgique ne couvre pas les dépenses engagées dans le cadre des événements créés sur Greenwire. Les participants à un événement (ex: formations, réunions) organisé par Greenpeace Belgique peuvent se voir défrayer une partie de leur transports et de leur repas. Les personnes concernées devront néanmoins veiller à contacter les membres de l’équipe mobilisation pour s’en assurer. 

Art.7.1  Remboursement des frais

GPB peut, dans certains cas et si vous le souhaitez, rembourser les frais réels engagés par le volontaire, tels que des frais de voyage (en transport en commun 2e classe) ou des frais de matériel. Il s'agit de frais découlant de la participation à des activités organisées par GPB ou à des activités de volontaires approuvées au préalable par GPB. Les frais doivent être déclarés via un formulaire spécifique; les souches originales doivent être jointes à la déclaration. Les frais supérieurs à 30,- €, de même que la nécessité de recourir à une voiture (pour des raisons d'accessibilité, de transport de matériel ou de sécurité), doivent faire l'objet d'une concertation préalable. Ces frais seront uniquement remboursés s'ils ont été approuvés au préalable. La participation à la communauté ou à des formations de GPB n'est liée à aucuns frais. 

Art. 8 Couverture de risque

Greenpeace Belgique ne couvre pas les risques liés aux événements organisés sur Greenwire. Seuls les événements organisées par les groupes locaux de Greenpeace ou auxquels ils participent font l’objet d’une couverture de risque et celle-ci ne couvre que les militants de l’association. Il appartient aux organisateurs d’événement sur Greenwire de prendre leurs propres dispositions.

Greenpeace Belgique a souscrit un contrat de responsabilité civile global auprès des Assureurs : AG Insurance - Nr. Polis : 0399088689. Cette assurance est valable quand vous menez une activité pour GPB (organisée ou approuvée par GPB). Les dommages consécutifs à des activités illégales ne sont pas couverts. Chaque volontaire doit avoir conclu lui-même une assurance maladie (mutuelle).

Elle couvre donc les bénévoles (adhérents ou non) à l’occasion des activités occasionnelles qu’ils organisent, sous réserve qu’elles aient été déclarées préalablement à Greenpeace Belgique (Equipe Mobilisation et Action). Ainsi, la responsabilité personnelle de chaque bénévole (adhérent-e ou non) est assurée, dès lors qu’un dommage survient à l’occasion d’une activité organisée par Greenpeace Belgique ou par l’un de ses groupes locaux. Les dommages aussi bien matériels (hors véhicule), immatériels que corporels des bénévoles ou des tiers doivent résulter d’un événement accidentel, non intentionnel, normalement imprévisible et provenant d’une cause extérieure soudaine. La prise en charge comprend les conséquences financières de la responsabilité civile ainsi que les frais nécessités par la défense des intérêts. Les bénévoles de l’association sont couverts pour leur propre dommage corporel lors des activités occasionnelles qu’ils organisent, sous réserve qu’elles aient été déclarées préalablement à Greenpeace Belgique (auprès de l’équipe Mobilisation et Action).

 

Art. 9 Responsabilité

Chacun est responsable de ses propos. Aucune publication postée ni aucun évènement organisé sur Greenwire ne peut être fait au nom de Greenpeace. Seuls les salariés et les militants des groupes locaux de l’organisation ont cette prérogative. Au-delà, chacun engage sa propre responsabilité individuelle. Greenpeace Belgique ne saurait être tenue responsable des actes ou omissions des utilisateurs, tels que les fichiers, données et/ou supports qu'ils mettent à disposition sur ce site.

Greenpeace Belgique ne fournit par conséquent aucune garantie concernant l'exactitude ou la qualité du contenu des fichiers, données et/ou supports mis à disposition par les utilisateurs. Greenpeace Belgique ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages causés par l'utilisation des contenus partagés par les membres de la plateforme de Greenwire, ni de l'exactitude et de l'exhaustivité desdits contenus. Les positions et déclarations officielles de Greenpeace Belgique sont disponibles sur notre site web institutionnel https://www.greenpeace.be/ .

Greenpeace Belgique n'a aucun contrôle sur les activités concrètes des membres de Greenwire. Sauf pour les événements qu’elle organise elle-même, Greenpeace Belgique ne saurait être tenue responsable des infractions commises ou des dommages volontairement ou involontairement causés par des membres de Greenwire dans le cadre d’événements partagés sur ce réseau social. Greenpeace Belgique ne sera notamment pas tenue de verser une indemnité pour les dommages provoqués par les activités organisées par les utilisateurs de la plateforme Greenwire.

Greenpeace Belgique ne peut garantir que la plateforme Greenwire soit accessible à tout moment, en toute sécurité et sans interférences. La responsabilité de Greenpeace Belgique ne saurait être engagée en cas de dommages directs ou indirects causés par l'utilisation de Greenwire, ni en cas d'impossibilité d'utiliser les services proposés par Greenpeace Belgique.

La diffusion délibérée d'informations fausses ou la promotion d'activités qui contreviennent aux à ces présentes règles entraînera l'expulsion du contrevenant de Greenwire et la suppression de son profil. L'utilisation abusive de la plateforme Greenwire à des fins lucratives ou afin de perturber ou créer des conflits sur la plateforme n'est en aucun cas tolérée. Greenpeace Belgique se réserve le droit de résilier unilatéralement le présent contrat d'utilisation avec les individus utilisant la plateforme de façon abusive et de bannir de manière permanente les membres commettant des abus répétés.

Art. 10 Modification des conditions d'utilisation

Greenpeace Belgique se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les présentes conditions d'utilisation de Greenwire à tout moment. Le cas échéant, Greenpeace Belgique vous tiendra informé-e de toute modification et vous aurez la liberté de les accepter afin de continuer à utiliser les fonctionnalités de Greenwire ou de les refuser. En cas de refus, vous serez redirigé-e vers un page d'annulation de votre compte.

Art.11 Droit applicable

Le présent contrat est soumis aux lois belges. Tout conflit ne pouvant être résolu à l'amiable ou par le biais d'un médiateur sera porté exclusivement devant l’entité compétente en Belgique.

 

 1. CHAPITRE 2 : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES

Le respect de votre vie privée sur le web est un droit fondamental, c'est pourquoi nous veillons à garantir votre sécurité en ligne aussi rigoureusement que possible. Cette politique concerne toutes les pages hébergées sur le site de Greenwire.

Dans le cadre de cette politique, le terme utilisateur ou membre de Greenwire désigne une personne qui a ouvert un compte personnel sur la plateforme Greenwire. Les termes bénévole et militant désigne une personne donnant de son temps pour mener ou participer à des événements partagés sur Greenwire.

En préalable, il est important de noter que cette présente politique de confidentialité à laquelle sont soumis les responsables et modérateurs de la communauté Greenwire garantit que Greenpeace Belgique ne transmet en aucun cas des informations concernant les membres de Greenwire à de tierces parties, autres sites ou organisations. Seules les conditions particulières du site de la communauté Greenwire définies ci-dessous vous permettront de définir librement le partage de vos données personnelles avec d’autres membres de Greenwire.

 

3.1. Nature des données personnelles collectées sur Greenwire

Pour ouvrir un compte sur Greenwire, plusieurs informations vous sont demandées de manière obligatoire afin de permettre votre identification : nom, prénom, date de naissance, ville, adresse postale et adresse mail. Ces informations vous sont demandées afin :

- d’établir un lien contractuel entre vous et Greenpeace Belgique de manière à faire respecter les Conditions Générales d’Utilisation de Greenwire (chapitre 1),

- de nous assurer que vous êtes plus âgé-e que l’âge minimum autorisé sur la plateforme,

- de nous permettre de remplir notre engagement de faciliter la mise en contact et le rapprochement des bénévoles, sympathisant-es et militant-es de la cause environnementale.

A cela s’ajoute la date d’inscription et de dernière connexion qui sont également des informations retenues par Greenwire.

Nous invitons également nos membres à remplir leur page de profil afin de personnaliser leur expérience de Greenwire et le contact avec les autres membres. Des informations telles que le numéro de téléphone, la photo de profil, les compétences, les centres d’intérêt, l’occupation professionnelle ou bénévole, l’organisation dans laquelle celle-ci s’inscrit ou encore une courte introduction par exemple peuvent être renseignées et rendues publiques pour la communauté Greenwire. Mais l’enregistrement de ces informations est purement facultatif.

Conformément à “règlement européen sur la protection des données”, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données vous concernant. Pour l'exercer, rendez-vous directement sur votre page de profil, adressez-vous aux administrateurs de Greenwire ou contactez Greenpeace Belgique :

asbl Greenpeace Belgium vzw 

Haachtsesteenweg 159, Chaussée de Haecht

B-1030 Brussels.

ou par email à l’équipe Mobilisation et Action: greenwire.be@greenpeace.org .

 

3.2. Politique de confidentialité sur Greenwire

Les types d’information listés dans la partie 1 de ce présent document sont accessibles à tous les membres de Greenwire, mais inaccessibles pour des personnes ne disposant pas d’un compte.

Les paramètres de confidentialité de Greenwire vous permettent cependant de personnaliser votre profil. Vous pouvez ainsi rendre privées certaines informations aux yeux des autres membres de la communauté :

- L’adresse mail,

- Le numéro de téléphone et l’adresse postale,

- L’occupation professionnelle ou bénévole et l’organisation dans laquelle celle-ci s’inscrit,

- La courte introduction, les compétences et les centres d’intérêt.

Les informations que l’utilisateur décide de cacher restent néanmoins accessibles aux administrateurs de la plateforme.

Concernant la date d’inscription, celle-ci n’est pas visible pour les utilisateurs de la plateforme, cependant il leur est possible de faire une recherche par filtre afin d’accéder à la liste des membres de Greenwire par ordre d’inscription. Ceci permet notamment l'accueil des nouveaux arrivants sur l’interface.

Vos données ne sont accessibles dans les termes susmentionnés que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités citées dans les Conditions Générales d’Utilisation de Greenwire (chapitre 1).

En cas de suppression du compte, les données personnelles renseignées par l’utilisateur sont effacées, les membres de Greenwire et les administrateurs de la plateforme n’y auront donc plus accès. Cependant, cela ne supprime pas par défaut l’ensemble des contenus partagés par l’utilisateur depuis ce compte. Au moment de la suppression du compte, l’utilisateur peut choisir entre trois options :

- Supprimer le compte, mais conserver les contenus et groupes créés.

- Supprimer le compte et dépublier les contenus, mais conserver les groupes créés.

- Supprimer le compte, anonymiser les contenus et réassigner la gestion des groupes créés aux administrateurs du site.

 

3.3. Charte de modération des contenus

Greenwire est un lieu d’informations et d’échanges autour de l’actualité environnementale où l’on peut découvrir de nombreuses opportunités de passer à l’action. A cette fin, nous recueillons les contenus, les communications ainsi que d’autres informations que vous fournissez lorsque vous utilisez les fonctionnalités de Greenwire : par exemple lorsque vous créez une publication, un événement ou un post, ou lorsque vous communiquez avec d’autres membres ou leur envoyez des messages.

Vous êtes chaque jour plus nombreux-ses à nous rejoindre sur Greenwire, et nous vous en remercions infiniment. Pour que cet espace soit le plus agréable possible, nous vous prions de bien vouloir respecter quelques règles élémentaires.

Afin de vous faire comprendre de toutes et de tous, merci d'écrire dans un français le plus correct possible ; les messages abrégés (type SMS) ou en majuscules sont à proscrire.

Le contenu de certaines publications peut parfois donner lieu à des débats passionnés : le désaccord ne doit pas donner lieu à l’invective. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de supprimer une publication, un événement, un post ou un commentaire si son contenu est hors charte, voire d’en bannir l’auteur-trice.

Vous trouverez ci-dessous une liste - non exhaustive - de ce que nous considérons comme des propos hors charte, pour certains répréhensibles par la loi :

- Les propos discriminatoires et l'incitation à la haine raciale.

- La négation des crimes contre l'humanité, l'appel à la violence ou au meurtre.

- Les propos insultants (injures, propos grossiers, agressifs, irrévérencieux...).

- La divulgation d’informations personnelles ou des copies de messages privés sans l’accord préalable des personnes concernées.

- Tout message obscène, pornographique ou relevant du harcèlement.

- Tout message publié à des fins publicitaires ou commerciales.

- Les propos hors sujet.

Veillez également à éviter la divulgation d’informations non fondées en réaction à un post, une publication ou les commentaires qu’elle suscite. Merci d’indiquer autant que possible les sources qui appuient vos propos, sans toutefois abuser du partage de liens externes, qui seraient considérés comme de la publicité déguisée ou un moyen de stimuler artificiellement le référencement naturel d’un site. Les contenus ayant pour unique but de créer une controverse qui focalise l'attention aux dépens de la qualité des échanges, ou de diffamer des membres de Greenwire ou des organisations environnementales pourront être supprimés. Enfin, les personnes publiant à plusieurs reprises le même contenu en commentaire seront considérées comme spams, et verront leurs messages supprimés.

Par ailleurs, nous nous réservons le droit de déplacer un contenu publié dans un ou plusieurs groupes ou d’en élargir ou restreindre la visibilité si ce contenu n’est pas partagé dans les groupes appropriés, c’est-à-dire dans les groupes qui traitent du sujet abordé.

 

3.4. Utilisation des informations collectées sur Greenwire

Concernant l’utilisation des données personnelles

Au-delà du cadre de confidentialité détaillé dans la partie 2, toutes les informations que vous acceptez de nous donner restent strictement confidentielles. Nous demandons aux prestataires de services qui travaillent pour nous de respecter cette politique de respect de la vie privée. Elles ne sont - et ne seront - jamais vendues, échangées, louées ou données à d'autres organisations à quelques fins que ce soit, notamment commerciales.

Vos données personnelles ne peuvent pas davantage servir la communication institutionnelle de Greenpeace Belgique. Nous nous engageons à ne pas nous servir de nos droits d’administrateur pour vous transmettre des informations visant à servir les campagnes ou la collecte de Greenpeace Belgique, cette communication ne pourra se faire que dans le cadre des droits et fonctionnalités ouverts à tout utilisateur.

Les données personnelles renseignées sur votre page de profil pourront servir aux administrateurs de Greenwire pour :

1/ assurer un accompagnement personnalisé des utilisateurs : 

- en vous accueillant sur la plateforme, notamment dans les premières semaines suivant votre inscription,

- en vous suggérant de vous inscrire dans des groupes ou à des événements susceptibles de vous intéresser (ex : un événement proche de chez vous, un groupe traitant d’un sujet qui vous intéresse),

- en vous tenant informé-e des actualités partagées dans un groupe dont vous êtes membre ou d’informations concernant un événement auquel vous vous êtes inscrit-e.

2/ faciliter la mise en contact des utilisateurs : nous vous aidons à trouver et à contacter des personnes isolées ou des groupes de personnes déjà organisées. Nous utilisons les données dont nous disposons pour vous permettre de filtrer les utilisateurs sur la base de critères, par exemple géographiques, afin de faciliter la prise de contact avec des personnes avec qui vous pouvez vraiment agir. 

Si vous devenez membre de Greenwire, il peut vous être proposé de participer à de prochaines actions en ligne ou sur le terrain, d'être informé-e du résultat d’une action ou d’un événement, de recevoir un bulletin d'information ou d'autres informations relatives aux actualités environnementales. Vous restez toujours libre d'accepter ou de refuser tout ou partie de ces propositions.

Nous conservons temporairement les messages et coordonnées des personnes qui nous ont contactés pour nous demander des précisions d'information ou des conseils, au cas où nous aurions besoin de les contacter ultérieurement pour leur fournir un complément d'information. Cependant, nous ne transmettons ces informations à personne d'autre, et nous n'utilisons pas ces informations à d'autres fins.

Concernant l’utilisation des contenus publiés sur Greenwire

Greenpeace est attaché aux droits d’auteur. En publiant des textes et des images sur Greenwire, vous ne donnez pas à Greenpeace Belgique le droit d'utiliser le contenu de ces publications dans ses propres communications, électroniques ou imprimées. Si un texte ou une image que vous avez publié sur Greenwire nous intéresse, nous vous contacterons toujours afin de négocier les conditions d'utilisation. Libre à vous de refuser toute demande d’utilisation d’un contenu que vous avez publié.

 

3.5. Droit d'utilisation des images

En postant des textes et images, vous donnez à GPB le droit de les utiliser dans des publications. GPB s'efforcera d'en identifier les ayants droit et d'en mentionner la source. GPB ne peut cependant pas garantir que cela sera toujours possible. Vous ne recevrez aucune indemnité pour l'utilisation de textes et images par GPB.

Le logo Greenpeace est une marque commerciale déposée de Stichting Greenpeace Council et ne peut être représenté qu'après autorisation écrite de GPB – étant entendu que si vous organisez des activités pour GPB, vous pouvez utiliser le logo Greenpeace sur des flyers, posters, etc., pourvu que vous mentionnez chaque fois clairement qu'il s'agit d'une initiative de volontaires de GPB.

Vous pouvez utiliser gratuitement les articles et autres textes rédigés par GPB à des fins personnelles ou éducatives, à condition d'y apposer la mention : « Source : Greenpeace ». Reprenez également toute mention nominative ou information de copyright figurant dans le texte original. Les articles et textes de tiers restent la propriété intellectuelle de ces tiers, qui en conservent les droits d'auteur. Il convient de s'adresser à ces sources originales pour obtenir une autorisation d'utilisation. 

 

3.6. Hébergement

Les données sont hébergées dans un centre de données géré par Google Cloud et situé aux Pays-Bas. Seuls les salariés de Greenpeace Belgique et de Greenpeace International en charge de la gestion technique et de l’animation de la plateforme et les développeurs de l’agence néerlandaise Goal Gorilla avec lesquels nous travaillons y ont accès.

 

3.7. Cookies

Un cookie est un petit élément d'information que notre site peut envoyer à votre navigateur, et qui pourra alors être conservé sur votre disque dur. La plateforme Greenwire utilise des cookies pour personnaliser certaines options. Par exemple, au moment de l’inscription, plusieurs étapes sont nécessaires. Les cookies servent dans ce cas à conserver les données d’une étape à l’autre. Greenwire utilise également les cookies pour améliorer la pertinence des informations susceptibles d’être partagées sur la plateforme et pour faciliter les actions et les changements, vous permettant de rester connecté, de vous souvenir de votre localisation et de vos préférences linguistiques, et fournissant des fonctions de partage social permettant de passer facilement le mot et d'apporter des modifications.

 

Art 1. Utilisation de cookies transitoires et persistants

Lorsque vous utilisez notre site Internet Greenwire, des cookies sont stockés sur votre ordinateur. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre disque dur et assignés au navigateur que vous utilisez et par lesquels certaines informations sont transmises au site qui crée le cookie. Les cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ni transmettre de virus à votre ordinateur. Ils sont utilisés pour rendre le site Web plus convivial et plus efficace. La base légale est l'art. 6 al. 1 p. 1 f DSGVO.

 

- Cookies transitoires 

Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez le navigateur. Cela comprend notamment les cookies de session. Ces derniers enregistrent un ID de session, qui peut être utilisé pour affecter diverses demandes de votre navigateur à la session partagée. Cela permet à votre ordinateur d'être reconnu lorsque vous revenez sur notre site Web. Les cookies de session sont supprimés lorsque vous fermez le navigateur.

 

- Cookies persistants

Ces cookies sont automatiquement supprimés après une période de temps prédéfinie, qui peut varier selon le cookie. Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies dans les paramètres de sécurité de votre navigateur. 

 

Art 2. Prévention des cookies

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir une expérience de Greenwire sans cookies et voilà pourquoi :

La nouvelle législation de l'Union Européenne et, en particulier, la Loi organique de protection des données à caractère personnel (LSSI), exige le consentement des visiteurs pour utiliser des cookies. Nous avons construit notre site web www.greenwire.be  autour d'un concept consistant à partager et à diffuser du contenu et à rendre les actions en ligne aussi simples que possible pour les visiteurs réguliers. Les cookies jouent ainsi un rôle essentiel dans la conception de notre présence sur le web et dans votre expérience d’utilisateur.

La mission principale de Greenwire est d’encourager les citoyens à s’exprimer, à participer, à se mobiliser et à se rencontrer. Supprimer l’utilisation des cookies ne nous permettrait pas d’offrir aux utilisateurs une expérience correcte des fonctionnalités proposées, alors qu’elles constituent le sens même de la plateforme et des engagements que nous avons pris vis-à-vis de ses membres. En rendant les cookies obligatoires, nous avons donc décidé de privilégier une expérience pratique, confortable et optimale pour nos visiteurs réguliers.

Cependant, si vous ne souhaitez pas que notre site envoie des cookies à votre ordinateur, vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur en fonction de vos préférences et, par exemple, refuser d'accepter les cookies de tiers ou tous les cookies. Veuillez noter que vous ne pourrez alors pas utiliser toutes les fonctions de ce site Web. Votre accord pour l’utilisation de cookies vous sera également demandé par un pop-up box. Encore une fois, en refusant les cookies,  il est possible que vous n’ayez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.

Vous trouverez ici quelques exemples pour désactiver les cookies manuellement sur les différents navigateurs : 

• Pour Internet Explorer™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options internet ; cliquez sur l'onglet Confidentialité puis choisissez le niveau souhaité

• Pour Firefox™: ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options ; cliquez sur l'onglet Vie privée puis choisissez les options souhaitées

• Pour Chrome™ : ouvrez le menu de configuration, puis sélectionnez Paramètres ; cliquez sur Paramètres avancés puis sur Paramètres de contenu, puis choisissez les options souhaitées

• Pour Safari™ : choisissez Safari > Préférences puis cliquez sur Sécurité ; cliquez sur Afficher les cookies puis choisissez les options souhaitées.

 

3.8. Sécurité & Confidentialité des données sensibles

Le site greenwire.be utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer), un protocole de sécurité qui permet à vos communications par Internet de rester privées. Ce protocole offre des applications pour les clients/serveurs permettant de communiquer sans être écouté-e de façon indiscrète et sans que vos messages soient modifiés. Il crypte toutes les informations personnelles, y compris vos noms et adresses, afin que ces informations ne puissent pas être lues quand elles circulent sur Internet. Quand vous êtes sur une page sécurisée, un cadenas apparaît en icône dans la barre d’adresse.

Si nous utilisons le cryptage SSL pour protéger les informations sensibles sur Internet, nous faisons également tout notre possible pour protéger ces informations une fois stockées. Seul-es certain-es employé-es, en tant qu’administrateurs de la plateforme, peuvent avoir accès aux données personnelles renseignées par l’utilisateur au moment de l’inscription sur Greenwire. Nos employé-es utilisent des ordinateurs protégés et sécurisés. De plus, tous les employé-es de Greenpeace qui manipulent des informations sensibles sont tenus au courant de nos dernières pratiques de sécurité et de respect de la vie privée. Nos employé-es sont prévenu-es de l'importance que nous accordons au respect de la vie privée et sur ce qu'ils ou elles peuvent faire pour garantir la protection des informations auxquelles ils ont accès, et cela leur est régulièrement rappelé.

3.9. Lanceurs d’alerte

Si vous souhaitez nous envoyer des documents de manière anonyme et sécurisée, nous avons développé un service dédié (https://www.greenpeace.fr/greenleaks/). Pour des raisons de sécurité, nous vous encourageons à vous connecter depuis un ordinateur de confiance, et d’utiliser le réseau Tor pour y accéder.

 

3.10. Autres informations et contact 

Si vous avez la moindre question concernant la confidentialité de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter à l’adresse greenwire.be@greenpeace.org.

Nos mesures de sécurité et cette politique sont réévaluées régulièrement. Vous pouvez adresser toute question concernant cette politique à :

Responsable de l’équipe Mobilisation et Action 

Greenpeace Belgique

Haachtsesteenweg 159, Chaussée de Haecht 

B-1030 Brussels.

L'évolution rapide d'Internet et du développement technique rend nécessaire de temps en temps des adaptations et donc des compléments à notre déclaration de protection des données. Vous serez informé des changements à ce stade.