https://www.change.org/ParkveldBlijftNatuurlijk

Teken de petitie voor het behoud van het landbouw-, natuur- en drinkwaterwingebied Parkveld te Heverlee.

Partigiani Parkveld

Teken de petitie voor het behoud van het landbouw-, natuur- en drinkwaterwingebied Parkveld te Heverlee:

https://www.change.org/ParkveldBlijftNatuurlijk

Teken voor het behoud van het landbouw-, natuur- en drinkwaterwingebied Parkveld te Heverlee!

Parkveld is een 34 ha groot open ruimtegebied ten zuiden van Leuven, gelegen naast het militair domein. Het grootste deel is landbouwgebied en het mooiste stukje, een oud bos met daartussen een jong berkenbos, is bouwgrond. Momenteel is het landbouwgedeelte eigendom van het OCMW en Interleuven. Het bos is eigendom van een vastgoedontwikkelaar.

Het gemeentebestuur van Leuven maakte jaren geleden plannen om Parkveld te bebouwen met enerzijds een uitbreiding van het bedrijventerrein van Haasrode en anderzijds een uitbreiding van de villawijk, met daartussen een te smalle groene corridor.

De bouwprojecten zouden deze kostbare open ruimte laten verdwijnen, die ideaal gelegen is voor de korte keten landbouw. Parkveld is ook een onmisbare schakel die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt. Bovendien is Parkveld één van de weinige overgebleven open ruimtegebieden in het waterwingebied ten zuiden van Leuven. Naast ecologische redenen zijn er ook sociale redenen om Parkveld te behouden: het is aangenaam vertoeven op Parkveld, wandelaars passeren, kinderen bouwen kampen en fietsparcours, mensen ontmoeten elkaar of lezen een boek, stadsbewoners tuinieren, … en de bomen groeien. Parkveld is een erg gewaardeerd stukje groen tijdens een periode van lockdown.

Wij vragen aan het huidige stadsbestuur van Leuven dat de vroegere plannen voor een bedrijventerrein voor eens en altijd afgevoerd worden zodat deze vruchtbare landbouwgrond bewaard blijft en het waterwingebied veilig blijft. 

Ook voor het bos, dat bouwgrond is volgens de oude gewestplannen van 1977, vragen we bij hoogdringendheid aan het bestuur van Leuven, Vlaams-Brabant, Vlaanderen en België om alle mogelijke pistes uit te spitten om dit niet te laten kappen voor bebouwing. We vragen aan het bestuur van Leuven om de mogelijkheid van een grondenruil of overkoop grondig te onderzoeken, aangevuld met de mogelijkheden van het bosuitbreidingsplan van Vlaanderen.  Aan Vlaanderen vragen we werk te maken van de bouwshift, zodat deze vreemd gelegen bouwgrond (zie rode spie langs beschermde holle weg) open ruimte kan blijven.

Door verschillende actiecomités wordt al jaren actie gevoerd voor het behoud van Parkveld. Reeds tweemaal zijn er voldoende handtekeningen verzameld om Parkveld via een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad van Leuven te zetten. Er zijn vele evenementen georganiseerd om het grote publiek Parkveld te laten ontdekken en er is al jaren een samentuin om het belang van deze landbouwgrond voor de stad aan te tonen.

Met deze petitie, die zich niet beperkt tot Leuvenaars, willen we alle beleidsniveaus nogmaals duidelijk maken hoeveel burgers het belangrijk vinden dat Parkveld niet ten prooi valt aan betonnering.

Meer info: www.parkveld.org

Steunende organisaties:

Partigiani Parkveld
Parkveld blijft ... natuurlijk te Heverlee
Samentuin De Gulle Akker
Climaxi Leuven
Climaxi vzw
Fiesta Partigiani
Ecocultuurcentrum Parkveld
Masereelfonds regio Leuven
Natuurpunt Leuven
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw