Time for a Real European Climate Law

Heleni Smuha

Time for a Real European Climate LawGreenpeace sera presente ce dimanche 9 mai avec d'autres organisations pour lutter pour une vraie loi climat européene qui mènera une transition juste pour tou.s.t.es, venez venez!

Greenpeace zal op zondag 9 mei aanwezig zijn om samen met andere milieu- en sociale rechtvaardigheid organisaties mee te strijden voor een echte Europese klimaatwet die zal leiden tot een eerlijke overgang voor iedereen, allen daarheen!

 

[Nederlands ⇣⇣⇣]

[FR]


Pour cette journée du 9 mai qui est aussi la fête de l'Europe , dans tous les pays européens, nous allons aussi mobiliser pour une vraie loi climat européenne et plus de justice sociale.
Pour respecter les Accords de Paris , L'Union Européenne doit réduire ses émissions d'au moins 65% (recommandés par les scientifiques de l'ONU pour l'Europe).

En créant un cadre législatif fort tels que : un objectif 2030 plus ambitieux, l'obligation d'arrêter les subventions aux énergies fossiles, une évaluation indépendante et la possibilité d'aller en justice , l'Europe se donnerait un outil efficace pour respecter ses engagements.
En discussion actuellement entre les 3 institutions ( Conseil, Commission et Parlement), cette loi climat européenne risque d'être fort affaiblie par les intérêts des états et des lobbies.
C'est pourquoi faisons de ce 9 mai une grande journée de mobilisations partout en Europe pour faire pression sur nos élus européens.
Nous serons aussi dans les rues pour plus de justice sociale sachant que les principales victimes des crises économiques , sanitaires et climatiques sont les publics les plus précaires.
 

[NL]


Na een geweldige mobilisatie op 28 maart overal in Frankrijk, is de Franse klimaatbeweging op 9 mei opnieuw aan het mobiliseren voor een echte klimaatwet. Voor deze dag van 9 mei, die tevens het feest van Europa is, zullen we in alle Europese landen mobiliseren voor een echte Europese klimaatwet en meer sociale rechtvaardigheid.

Om te voldoen aan de akkoorden van Parijs, moet de Europese Unie haar uitstoot met minstens 65% verminderen ( aanbevolen door VN-wetenschappers voor Europa). Door een sterk wetgevend kader te creëren, zoals: een ambitieuzere doelstelling voor 2030, de verplichting om subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten, een onafhankelijke evaluatie en de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, zou Europa zichzelf een effectief instrument geven om zijn verplichtingen na te komen. Deze Europese klimaatwet wordt momenteel besproken door de drie instellingen (Raad, Commissie en Parlement) en dreigt sterk te worden verzwakt door de belangen van staten en lobby's. Daarom moeten we van 9 mei een grote mobilisatiedag maken in heel Europa om druk uit te oefenen op onze gekozen Europeanen. We zullen ook op straat zijn voor meer sociale rechtvaardigheid, wetende dat de belangrijkste slachtoffers van economische, gezondheids- en klimaatcrises de meest precaire bevolkingsgroepen zijn We staan ​​daarom open voor convergenties van burgers met het programma van vele animaties.

 

Événement Facebook par Rise for Climate.