Klimaatzaak / L'affaire Climat NEEDS YOU - Trekkers gezocht / Recherche coordina·teurs·trices

Maimouna Doumbouya Mobilisation team

/!\ Vous devez vous inscrire via le formulaire si vous voulez participer ! - Schrijf je in via dit formulier! (Ce n'est pas une activité de Greenpeace - Dit is geen Greenpeace activiteit)

 

(En français ci-dessous) 

NL

Trekkers gezocht voor lokale klimaatactie zondag 14 maart 

Voel je ook de nood om je bezorgdheid rond het klimaat nog eens luid de wereld in te sturen? Op zondag 14 maart voeren we actie

 

Het aftellen naar de pleitzittingen van de Klimaatzaak is begonnen. Sinds 2014 hebben meer dan 61.000 bezorgde burgers zich aangesloten bij de Klimaatzaak om onze overheden aan te zetten tot doeltreffend klimaatbeleid. Op dinsdag 16 maart beginnen de pleitzittingen eindelijk. Net voor de zaak in de rechtbank van start gaat, gaan mensen over het hele land actie voeren, en daar willen wij bij Greenpeace ook onze handen uit de mouwen voor steken!

Eén grote centrale klimaatmars zit er in deze Covid-periode niet in. Maar dat wil niet zeggen dat we niet conform de veiligheidsmaatregelen in eigen dorp of stad naar buiten kunnen trekken om te tonen dat we onze Klimaatzaak ernstig nemen. We zijn met veel en we zijn allemaal advocaat voor het klimaat!


Op zondag 14 maart verzamelen we met respect voor de Corona-maatregelen op de pleinen van ons eigen stad of dorp, in het zwart gekleed met een zelfgemaakte, witte advocatenbef.


 

We staan kort stil en laten een sirene afgaan, waarmee we de urgentie van de klimaatcrisis in de verf zetten. Een lokale trekker leidt alles in goede banen. 


LOKALE TREKKERS GEZOCHT

Wil je in jouw woonplaats aan de kar trekken en zo deel uitmaken van een landelijk verspreid netwerk van klimaatheld·inn·en? Fantastisch!  Wij zoeken gemotiveerde lokale trekkers die op zondag 14 maart om 15u in eigen dorp of stad een actie op poten kunnen zetten. Dat klinkt ingewikkelder dan het is . Ontdek hier wat we verwachten en schrijf je in. Je krijgt een gedetailleerd draaiboek en leidraad voor elke stap. Het kan niet mislopen. ;)

Wil je wel mee een openlucht locatie in je buurt bezetten, maar zie je geen mogelijkheden om zelf het voortouw te nemen? We laten je binnenkort weten waar in jouw buurt je kan aansluiten.

 

Samen geven we met deze actie de aftrap voor één van de belangrijkste rechtszaken die ons land ooit gekend heeft. Markeer 14 maart dus alvast in je agenda!


Aarzel niet om Heleni (+32 476 71 21 70), Tom (NL/+32 489 15 53 35) of Maimouna (FR/+32 488 821 187) een belletje te geven als je vragen hebt.


FR

Recherche coordina·teurs·trices pour actions locales dimanche 14 mars

Ressentez-vous également le besoin de faire entendre votre voix au sujet du climat ? Le dimanche 14 mars, nous passons à l'action ! 

Depuis 2014, plus de 61 000 citoyens inquiet·e·s se sont joints à ‘l'affaire climat' pour pousser nos gouvernements à mettre en œuvre des politiques climatiques efficaces. Le mardi 16 mars, les audiences de plaidoirie commenceront enfin. Juste avant cela, des personnes de tout le pays vont agir, et nous, chez Greenpeace trouvons qu’il est indispensable de participer!

 

Une grande marche du climat n'est pas possible en cette période de Covid. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas sortir et montrer que nous prenons notre cause climatique au sérieux, conformément aux mesures de sécurité en vigueur dans nos propres villages et villes. Nous sommes nombreux·ses et nous sommes tou·te·s des avocats pour le climat !

Le dimanche 14 mars, dans le respect des règles de distanciation, nous nous réunirons sur les places symboliques de nos villes ou villages, vêtu.e.s de noir avec un col blanc d'avocat fait maison. 

 

Nous resterons immobiles pendant un court instant et ferons retentir une sirène, soulignant ainsi l'urgence de la crise climatique. Un responsable local prendra les devants.

 

RECHERCHE COORDINA·TEURS·TRICES LOCAUX 

Vous souhaitez rejoindre l'initiative dans votre ville/village et faire partie d'un réseau national de héro·ïne·s du climat ? Génial !  Nous recherchons des coordina·teurs·trices locaux motivé·e·s qui peuvent mettre en place une action dans leur propre village ou ville le dimanche 14 mars à 15:00. Ne vous inquiétez pas, cela semble plus compliqué que cela ne l'est. Découvrez ici ce que nous attendons de vous et inscrivez-vous. Vous recevrez un scénario détaillé et un guide pour chaque étape. C’est impossible d'échouer! ;)

Vous souhaitez nous aider à créer un lieu en plein air dans votre quartier, mais vous ne voyez pas les possibilités de prendre vous-même les devants ? Nous vous ferons bientôt savoir où vous pouvez vous inscrire pour participer.

 

Avec cette action, nous donnerons un fort coup d'envoi à l'une des plus importantes affaires judiciaires que notre pays ait jamais connues. Marquez donc d'or et déjà le 14 mars dans vos agendas !

N'hésitez pas à appeler Heleni (Heleni (+32 476 71 21 70), Tom (NL/+32 489 15 53 35) ou Maimouna (FR/+32 488 821 187) si vous avez des questions.