Join Greenpeace @ Anti-Racism March

Gaia Calligaris
Gaia Calligaris

NL

Hallo allemaal,

De strijd voor het milieu en voor vrede vereist raciale, milieu- en klimaatrechtvaardigheid. De verwoesting van de planeet kan niet worden bestreden zonder racisme en het daarmee gepaard gaande geweld te bestrijden: het zijn twee kanten van dezelfde medaille. 📢

Wandel jij meelopen met Greenpeace?

  • We ontmoeten elkaar 24 maart in Brussel om 11u30. De mars wordt gevolgd door een associatief dorp, concerten en toespraken.
  • Greenpeace organiseert op 21/03 ook een bannerworkshop in het nieuwe Greenpeace-kantoor, Claessensstraat 49.
  • We hebben stewards nodig om te helpen tijdens de mars -> registratie hier

Tot snel 💚🖤


FR

Bonjour à tou.te.s,

Lutter pour l'environnement et pour la paix nécessite une justice raciale, environnementale et climatique. On ne peut pas lutter contre la dévastation de la planète sans lutter contre le racisme et la violence qui l'accompagne : les deux sont véritablement liés. 📢

Voulez-vous marcher avec Greenpeace?

  • Nous nous retrouvons le 24 mars à Bruxelles à 11h30.
    La marche sera suivie d'un village associatif, concerts et prises de parole. 
  • Greenpeace organise également un atelier bannières le 21/03 au nouveau bureau de Greenpeace, 49 rue Claessens.
  • Nous avons besoin de stewards pour aider pendant la marche -> inscription ici

A bientôt 💚🖤