Code Rood-Rouge versus the aviation industry

Dalva Sabbe
Dalva Sabbe

Drie keer is scheepsrecht, Code Rood is terug !

 

Hallo allemaal,

Nadat we TotalEnergies en Engie hebben geblokkeerd, neemt Code Rouge nu het initiatief voor een derde ronde van massale burgerlijke ongehoorzaamheid! Het is hoog tijd voor radicale verandering voor mens en klimaat! Van 15 (avond) tot 17 december zullen we de luchtvaartindustrie ter verantwoording roepen! Don’t crash the planet! #PeopleNotFlights

Het is voor niemand een geheim dat de luchtvaart rampzalig is voor het klimaat, steunt op jobs met moeilijke arbeidsomstandigheden en een schadelijke invloed heeft op natuur, landbouw en gezondheid. Toch profiteert de sector nog steeds van talloze belastingvoordelen en miljoenen subsidies. Hierdoor blijft de luchtvaart groeien, tot mijlenver voorbij de planetaire grenzen. En dat allemaal voor de 1% die verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de uitstoot, terwijl de globale meerderheid de prijs betaalt. Het is de hoogste tijd om de luchtvaartindustrie aan banden te leggen en een radicale ommezwaai te laten maken, waarbij mens en planeet op de eerste plaats komen.

Om ervoor te zorgen dat onze derde ronde minstens net zo'n groot succes wordt als de vorige keren, rekenen we op veel steun van mensen en al onze partnerorganisaties.

Zo kan je Code Rood actief steunen:

  • Sluit je aan bij de coalitie of wees actief in één van de werkgroepen 
  • Het organiseren of ter beschikking stellen van een ruimte voor infosessies en trainingen 
  • Aangezien we geen eigen inkomsten hebben, zijn financiële bijdragen meer dan welkom 

Zo kan je Code Rood ook helpen:

Voor meer informatie: www.code-rood.be.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via [email protected] als je vragen hebt!

 

Enthousiaste groeten,

Code Rood

 

----------------------------

 

[FR]

Jamais deux sans trois, Code Rouge est de retour !

Bonjour tout le monde,

Après avoir bloqué TotalEnergies et Engie, Code Rouge est maintenant de retour pour un troisième tour de désobéissance civile de masse! Il est grand temps d'opérer des changements radicaux en faveur des personnes et du climat! Du 15 (soir) au 17 décembre, nous tiendrons l’industrie de l’aviation responsable! Ne laissez pas la planète tomber! #PeopleNotFlights

Ce n'est un secret pour personne : le secteur de l’aviation a des conséquences désastreuses sur le climat, repose sur des métiers offrant des conditions de travail difficiles et a un impact néfaste sur la nature, le secteur agricole et la santé. Pourtant, cette industrie bénéficie d'innombrables allègements fiscaux et de millions de dollars de subventions. L'aviation continue donc de se développer, bien au-delà des limites planétaires. Tout cela alors qu’elle profite seulement au 1% de l’humanité responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et que la majorité de la population mondiale en paie le prix. Il est grand temps de mettre l'industrie de l'aviation au pas et de lui faire opérer un virage radical, dans lequel la priorité est donnée aux personnes et à la planète.

Pour s’assurer que la troisième édition soit au minimum un aussi gros succès que la dernière fois, nous avons besoin de la participation de tou.te.s et du soutien des organisations partenaires. 

Vous pouvez nous soutenir de manière active en:

  • Rejoignant la coalition ou en participant à un des groupes de travail
  • Organisant ou en mettant à disposition un espace pour des séances d'information, des formations, des projections de films, etc. 
  • Comme nous n'avons pas de revenus propres, toutes les contributions financières sont toujours les bienvenues

Vous pouvez également: 

Pour en savoir plus: www.code-rouge.be

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email [email protected] !

 

Salutations enthousiastes

Code Rouge

 

Image retirée.