:rainbowheart: Social Justice Saturday :rainbowheart:

 

NL

Deze week raadt onze JEDIS officer Shanthuru aan om deze webinar rond Eco Facsim te bekijken. 

Maar wat is ecofascisme en waarom moeten we er iets aan doen? 

Ecofascisme. Het is echt, en het is gevaarlijk. Het is een term die beschrijft hoe ecofascisme wordt gebruikt om fascistisch geweld te rechtvaardigen tegen gemarginaliseerde mensen, waaronder zwarte en inheemse gekleurde mensen, immigranten, LGBTQ+ mensen, mindervaliden, arme mensen en meer. Terwijl onze bewegingen doorgaan met het belangrijke werk om het slechte op alle fronten te stoppen, boeken ecofascisten vooruitgang op het politieke front door hun haat te codificeren. We weten dat onze beste verdediging bestaat uit het organiseren en blijven bouwen aan het goede. En ondertussen mogen we de eco-fascistische bedreigingen geen lege plekken laten worden. We moeten actief coördineren in onze beweging om eco-fascistische ideeën te neutraliseren. Eén manier om dat te doen is samen studeren.


FR

Cette semaine, notre responsable JEDIS, Shanthuru, recommande de regarder ce webinaire sur l'Eco Facsim. 

Mais qu'est-ce que l'écofascisme et pourquoi devrions-nous agir ? 

L'écofascisme. C'est un phénomène réel et dangereux. Ce terme décrit la manière dont l'écofascisme est utilisé pour justifier la violence fasciste à l'encontre des personnes marginalisées, notamment les Noirs et les indigènes de couleur, les immigrés, les personnes LGBTQ+, les personnes handicapées, les pauvres, etc. Tandis que nos mouvements poursuivent l'important travail de lutte contre le mal sur tous les fronts, les éco fascistes progressent sur le front politique en codifiant leur haine. Nous savons que notre meilleure défense est de nous organiser et de continuer à construire pour le bien. En attendant, nous ne devons pas laisser les menaces éco fascistes devenir vides. Nous devons nous coordonner activement au sein de notre mouvement pour neutraliser les idées éco fascistes. L'un des moyens d'y parvenir est d'étudier ensemble.