(FR ci-dessous)
De afgelopen week stond ons hele land in teken van mobiliteit, en ook onze lokale groepen droegen hun steentje bij. In Leuven, Gent en Hasselt voerden ze actie tegen de sluiting van verschillende haltes van de Lijn en in Brussel werd autovrije zondag gevierd.

Stop de haltesloop!

Eerder dit jaar kondigde het Vlaams Gewest een ‘Basisbereikbaarheidsplan’ aan voor De Lijn, dat vanaf volgend jaar zal ingaan. Dit plan schrapt duizenden bushaltes, vermoedelijk gaat het zelfs om bijna één op de vijf haltes, wat een enorme invloed zal hebben op de mobiliteit van vele Vlamingen.

Uit protest tegen dit plan, kwamen onze lokale groepen in Leuven, Gent en Limburg in actie. Onder andere door een zwart laken op enkele bushaltes te plaatsen, en hen dus symbolisch te sluiten, klaagden ze de plannen van het Vlaams Gewest aan.

Wil je mee in actie komen met onze lokale groepen? Teken dan hun petitie tegen de sluiting van de bushaltes op ons burgerplatform 11M.

Ik teken de petitie

Autovrije zondag

In Brussel was er tijdens de Mobiliteitsweek naar jaarlijkse gewoonte een autovrije zondag. Over heel de stad werden de straten voor een dag teruggegeven aan de wandelaars en de fietsers, en werden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Greenpeace Youth en Greenpeace Brussel vierden de dag samen met een stand bovenop de Kunstberg. Voorbijgangers kwamen bij hen meer te weten over groene en gezonde steden op mensenmaat aan de hand van een leuke quiz.

 

Niet alleen autovrije zondag werd gevierd, maar ook onze 50e verjaardag. Bij Greenpeace Youth kon je een tweedehands kledingstuk laten bedrukken met een prachtige Greenpeace-tekening, die speciaal voor onze verjaardag ontworpen werd.

Heb je de zeefdrukactiviteit op autovrije zondag gemist? Niet getreurd! Dit jaar zullen we nog enkele keren ergens te vinden zijn met onze stand. De eerstvolgende keer is op de #BackToTheClimate mars op 10 oktober, zien we je daar?


La semaine dernière, notre pays tout entier était sous le signe de la mobilité, et nos groupes locaux ont également apporté leur contribution. À Louvain, Gand et Hasselt, ils se sont mobilisés contre la fermeture de plusieurs arrêts De Lijn, et à Bruxelles, ils ont célébré le Dimanche sans voiture.

Stop au démantèlement des arrêts !

Au début de cette année, la Région flamande a annoncé un « plan d’accessibilité général » pour De Lijn qui entrera en vigueur l’année prochaine. Ce plan vise à supprimer des milliers d’arrêts de bus, probablement près d’un sur cinq, ce qui aura un impact énorme sur la mobilité de nombreux Flamandes et Flamands.

Pour protester contre ce plan, nos groupes locaux de Louvain, de Gand et du Limbourg se sont mobilisés. Ils ont dénoncé les plans de la Région flamande en plaçant un drap noir sur certains arrêts de bus et en les fermant ainsi symboliquement.

Voulez-vous rejoindre nos groupes locaux en action ? Signez alors leur pétition contre la fermeture des arrêts de bus sur notre plateforme citoyenne 11M.

Je signe la pétition

Dimanche sans voiture

À Bruxelles, pendant la semaine de la mobilité, un dimanche annuel sans voiture a été organisé. Les rues de la ville ont été rendues aux piétons et aux cyclistes pendant une journée et toutes sortes d’activités ont été organisées.

Greenpeace Youth et Greenpeace Bruxelles ont célébré cette journée ensemble avec un stand au sommet du Mont des arts. Les passants en ont appris davantage sur les villes vertes et saines à l’échelle humaine grâce à un quiz amusant.

 

Nous avons célébré non seulement le Dimanche sans voiture, mais également notre 50ème anniversaire. En effet, vous pouviez personnaliser au stand de Greenpeace Youth un vêtement d’occasion avec un magnifique dessin de Greenpeace imprimé, spécialement conçu pour notre anniversaire.

Vous avez manqué l’activité de sérigraphie du Dimanche sans voiture ? Ne vous inquiétez pas ! Nous serons encore présents cette année avec notre stand. La prochaine fois, ce sera lors de la marche #BackToTheClimate du 10 octobre. Vous y serez ?