🌳 Virtuele actiedag voor biodiversiteit - Journée d'action virtuelle pour la biodiversité 🌳

Tom Ladrille
Tom Ladrille Mobilisation team

(NL onderaan)
Le 6 décembre, nous prévoyons une journée d'action
unique, en ligne et hors ligne, pour faire de la protection de la nature et de la biodiversité une priorité dans l'agenda public et politique. Vous avez peut-être entendu parler de la COP15 de l'ONU sur la biodiversité, qui se tiendra à Montréal (Canada) du 7 au 19 décembre et au cours de laquelle les pays devraient se mettre d'accord sur un nouveau cadre mondial pour la protection de la biodiversité. Afin de s'assurer que les gouvernements européens et les leaders mondiaux mettent réellement la nature et les personnes au premier plan et qu'ils obtiennent un "nouvel accord pour la nature" lors de la réunion, les bureaux de Greenpeace de toute l'Europe et du monde entier unissent leurs forces à la veille de la COP15 dans le cadre d'une journée d'action "One Day for Nature". REJOIGNEZ-NOUS !

Pourquoi ?
Imaginez un jour où tous les militants, depuis leur domicile dans l'UE et dans le monde entier, uniront leurs forces par voie numérique. Dans le cadre d'une émission diffusée au cours de la journée, nous inviterons heure par heure de nouveaux invités qui s'attaquent à la crise de la biodiversité. L'objectif est de s'unir et de faire entendre notre voix à Montréal à la fin de la journée.

Comment cela va-t-il se passer ?
Ensemble, nous réclamerons un nouveau pacte pour la nature et ferons du #NewDeal4Nature une tendance.
Partager nos vidéos et nos images
Et mobiliser les gens de 10h le matin jusqu'à 15h l'après-midi où nous appellerons ensemble Montréal.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Rejoignez-nous virtuellement le 6 décembre sur le site onedayfornature.be ! Et s'il vous plaît, partagez largement cette initiative avec votre famille, vos amis et au sein de votre réseau.

De quoi avez-vous besoin pour vous joindre à nous ?
Tout simplement d'un ordinateur portable ou d'un téléphone mobile et, idéalement, d'au moins un compte personnel de médias sociaux. Peu importe que vous ayez facebook, twitter ou Instagram, tout est possible et TOUTE contribution est la bienvenue. Veuillez utiliser #NewDeal4Nature #COP15 dans tous vos messages !

C'est à vous de décider combien de temps vous voulez ou pouvez contribuer : de quelques minutes à une journée entière, d'un simple tweet à la publication de votre message personnel pour sauver la nature, CHAQUE contribution compte.

Rejoignez-nous le 6 décembre et faites de cette journée un tournant dans l'histoire de la nature !

 

Op 6 december plannen we een unieke actiedag, offline en online, om natuurbescherming en biodiversiteit hoog op de publieke en politieke agenda te krijgen. Je hebt misschien gehoord over de VN Biodiversiteit COP15, die van 7 tot 19 december plaatsvindt in Montreal/Canada en waar landen naar verwachting overeenstemming zullen bereiken over een nieuw wereldwijd kader voor de bescherming van de biodiversiteit. Om ervoor te zorgen dat de Europese regeringen en wereldleiders de natuur en de mensen echt op de eerste plaats zetten en tijdens de vergadering een 'nieuwe deal voor de natuur' sluiten Greenpeace-kantoren in heel Europa en de wereld aan de vooravond van de COP15 de handen ineen voor een 'One Day for Nature'-actiedag. SLUIT U BIJ ONS AAN!

Waarom?
Stel je een dag voor waarop alle activisten in de EU en de rest van de wereld hun krachten digitaal bundelen. Verbonden met een uitzending gedurende de dag zullen we van uur tot uur nieuwe gasten uitnodigen die de biodiversiteitscrisis onder ogen zien of aanpakken. Het doel is om ons aan het eind van de dag in Montreal te verenigen en onze stem te laten horen.

Hoe zal dat gebeuren?
Samen zullen we oproepen tot een nieuwe deal voor de natuur en #NewDeal4Nature trending maken.
Onze video's en beelden delen
En mobiliseer mensen van 10 uur in de ochtend tot 15 uur in de middag wanneer we samen Montreal zullen bellen.

WIJ HEBBEN JULLIE NODIG!
Doe virtueel met ons mee op 6 dec via de onedayfornature.be website! En deel de actie met je familie, vrienden en binnen je netwerk.

Wat heb je nodig om mee te doen?
Gewoon een laptop of mobiele telefoon en idealiter minstens 1 persoonlijk social media account. Het maakt niet uit of je facebook, twitter of Instagram hebt, alles is prima en ELKE bijdrage is welkom. Gebruik alsjeblieft #NewDeal4Nature #COP15 in al je posts!

Het is helemaal aan jou hoeveel tijd je wilt of kunt bijdragen: van een paar minuten tot een hele dag, van een enkele tweet tot het posten van je persoonlijke boodschap om de natuur te redden, ELKE bijdrage telt.

Neem deel op 6 DEC en maak van dit moment een keerpunt voor de natuur!