Événement

Join Greenpeace at the manifestation against racism!

Bram Michielsen
Bram Michielsen

Hallo allemaal / Bonjour à tou.te.s

Op 19 maart wordt over heel het land actie gevoerd tegen racisme. ✊🏿📣

Bekijk zeker de pagina van het Platform 21/3: acties in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Genk, Luik, Charleroi, ...

De strijd voor het milieu en voor vrede vereist raciale, milieu- en klimaatrechtvaardigheid. De verwoesting van de planeet kan niet worden bestreden zonder racisme en het daarmee gepaard gaande geweld te bestrijden: het zijn twee kanten van dezelfde medaille. 📢

In ons land vertaalt rassendiscriminatie zich in (politie)geweld of in ongelijke toegang tot huisvesting, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Het racisme werd eerst gebruikt om de slavernij en de kolonisatie goed te praten. Nu is het breed aanwezig in onze samenleving, zowel bij openbare als bij privé-instellingen. Zowel hier in België als in de rest van de wereld worden mensen in hun levensomstandigheden en overlevingskansen gediscrimineerd louter op basis van hun huidskleur, hun cultuur of hun etnische afkomst.

Iedereen verdient dezelfde kansen op een groenere planeet. Daarom zijn we solidair met mensen die gediscrimineerd worden op grond van hun huidskleur, en dat tonen we op 19 maart. 💚🖤

Wandel jij met ons mee? 

  • We ontmoeten elkaar 19 maart in Brussel om 14.00 uur op het Albertineplein, om samen te protesteren en om naar het gemeenschapsdorp te gaan.
  • De dag voor de mars is er een bannerworkshop in het Greenpeace-kantoor (meer informatie binnenkort).

Tot snel! 


FR 

Hello all / Bonjour à tou.te.s

Des actions contre le racisme auront lieu dans tout le pays le 19 mars. ✊🏿📣

N'oubliez pas de consulter la page de la Plateforme 21/3 avec tous les événements: Bruxelles, Liège, Charleroi, Gand, Anvers, Louvain, Genk, ...

Lutter pour l'environnement et pour la paix nécessite une justice raciale, environnementale et climatique. On ne peut pas lutter contre la dévastation de la planète sans lutter contre le racisme et la violence qui l'accompagne : Les deux sont véritablement liés. 📢

Dans notre pays, la discrimination raciale se traduit par des violences (policières) ou un accès inégal au logement, au marché du travail et à l'éducation. Le racisme a d'abord été utilisé pour justifier l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, il est largement présent dans notre société, tant dans les institutions publiques que privées. Tant ici en Belgique que dans le monde entier, des personnes sont discriminées dans leurs conditions de vie et leurs chances de survie sur la seule base de leur couleur de peau, de leur culture ou de leur ethnie.

Tout le monde mérite les mêmes opportunités sur une planète plus verte. C'est pourquoi nous sommes solidaires des personnes qui sont discriminées en raison de leur couleur de peau, et nous le montrerons le 19 mars. 💚🖤

Voulez-vous marcher avec nous ?

  • Nous nous retrouverons le 19 mars à Bruxelles à 14h00 à place de l'Albertine, pour marcher ensemble et au village associatif. 
  • La veille de la marche, il y aura un atelier bannières au bureau de Greenpeace (plus d'informations bientôt).

A bientôt !